Tarkennettu haku | Sivukartta
Koulutustarjonta / Hakijalle / Opiskelijalle / Koulutusmuodot

Aikuiskoulutuskalenteri kevät 2014
Erillishaku
Lyhytkurssit
Tietojenkäsittely
Liiketalous ja kauppa, yrittäjyys
Yrittäjyys
Luonto- ja ympäristöala, metsätalous
Matkailuala
Puhdistuspalveluala
Ravitsemisala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Lentokonetekniikka
Merenkulku
Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Elintarvikeala ja biotekniikka
Graafinen ja viestintätekniikka
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Turvallisuusala
Muu tekniikan ja liikenteen ala
Maahanmuuttajakoulutus
Ohjaava koulutus
Koulutustarjontahaun ohje
 

Työnohjaaja- ja Johdon työnohjaajakoulutus
PERUSTIEDOT SISÄLTÖ HAKEUTUMINEN
Aikataulu
Koulutus kestää kaksi vuotta alkaen 27.11.2013 klo 9-15 ja päättyen marraskuussa 2015.

Syyslukukausi 2013
27.11.13
28.11.13

Kevätlukukausi 2014
23.1.
24.1.
12.2.
13.2.
26.2.
27.2.
16.4.
17.4.
14.5.
15.5.
4.6.
5.6.

Syyslukukausi 2014
20.8.
21.8.
17.9.
18.9.
15.10.
16.10.
12.11.
13.11.

Kevätlukukausi 2015
6 lähipäivää, aikataulut täsmentyvät myöhemmin

Syyslukukausi 2015
4 lähipäivää, aikataulut täsmentyvät myöhemmin

Muutokset ovat vielä mahdollisia!

Koulutuspaikka
Koulutustilana on pääsääntöisesti WinNovan toimitilat, Otavankatu 5, Pori.

Toteutus
Työnohjaajakoulutus (CERTIFIED SUPERVISOR AND COACH ®) 80 op ja Johdon työnohjaajakoulutus (CERTIFIED SUPERVISOR AND COACH OF LEADERS AND EXECUTIVES ® -examination) 80 op soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi ja se toteutetaan prosessikoulutuksena.

Koulutus on kaksilinjainen a) ns. klassinen työnohjaajakoulutus ja b) johtajien/ esimiesten työnohjaajakoulutus. Kummankin koulutuksen suorittanut saa toimia yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaajana, coachina ja valmentajana saaden CSC®-pätevyyden ja johdon työnohjaajalinjalta CSLE®-pätevyyden. Koulutukset alkavat yhdessä, mutta koulutuksen rakenne on kaksilinjainen siten, että johdon työnohjaajien vertaisryhmät ja ohjausharjoittelut eriytetään omaksi osakseen muusta koulutuskokonaisuudesta.

Koulutuksessa on yhteensä 32 lähiopetuspäivää sisältäen teoriaseminaarit harjoituksineen, etäopiskelun, vertaisryhmätyöskentelyn, työnohjaajana tai johdon työnohjaajana toimimisen (80 h) sekä kehittämistehtävän. Ohjauksen ohjaus sisältyy koulutuksen kustannuksiin. Koulutuksessa tutustutaan eri viitekehyksiin ja rakennetaan omaa työnohjaajana toimimisen viitekehystä.

Kohderyhmä
Koulutus on monialainen ja tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään työnohjaajana tai johdon työnohjaajana ja joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus soveltuvalta alalta. Johdon työnohjaajakoulutukseen valituilta edellytetään omaa esimieskokemusta. Lisäksi toivottavaa on oma kokemus yksilö- tai ryhmätyönohjauksesta.

Kustannukset
Työnohjaajakoulutus 5200 €/opiskelija (sis. CSC®-sertifioinnin)
Johdon työnohjaajakoulutus 5800 €/opiskelija (sis. CSLE®-sertifioinnin)

Lisätietoja
Koulutusvastaava Teija Harju, puh. 044 455 7314, teija.harjuwinnova.fi

Muuta
Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan työnohjaajakoulutus on rakennettu Suomen työnohjaajat ry:n ja Johdon työnohjaajat ry:n suositusten mukaisesti käsittäen teoreettista opetusta, harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä, tutkivaa oppimista, työnohjaajana toimimista sekä yksilöille että ryhmille ja koulutustyönohjausta. Koulutus järjestetään yhteistyössä Sued Management Oy:n kanssa.

Vastuukouluttajat

Vastuuopettaja YTM, sosiaalipsykologi, johdon työnohjaaja (STOry, Master-CSLE) Teija Harju on toiminut työnohjaajana kolmetoista vuotta ohjaten niin sosiaali- terveys- kuin opetusalankin työntekijöitä. Viimeisen kuuden vuoden ajan hän on keskittynyt erityisesti julkishallinnon johtajien työnohjaukseen. Hän on kirjoittanut työnohjauksesta ja työyhteisöjen kehittämisestä artikkeleita eri julkaisuihin ja toimittanut työnohjauksesta kirjoja. Hänellä on takanaan kymmeniä työnohjausprosesseja ja työyhteisövalmennuksia. Hän on aikaisemmin toiminut työnohjaajakouluttajana Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Prof. (emer.) Marita Paunonen-Ilmonen on väitellyt työnohjauksesta ja kirjoittanut työnohjauksesta oppikirjan ja artikkeleita, tehnyt tieteellistä tutkimusta sekä opettanut työnohjaus- ja valmennustoimintaa eri yliopistoissa. Käytännön työnohjausta ja valmennusta asiakkaiden ja asiakasyhteisöjen kanssa hän on tehnyt noin 30 vuotta, ensin sosiaali-, terveys- ja opetussektorilla ja nyt 11 viimeisen vuoden aikana sitä laajentaen yritys- ja liike-elämän sektorille. Marita Paunonen-Ilmonen vastaa koulutuksen auditoinnista koulutuksen alussa ja päätösvaiheessa. Lisäksi hän toimii kehittämänsä Fabula-mallin asiantuntijaluennoitsijana.

KT, työnohjaajakouluttaja, työnohjaaja Kaarina Ranne on toiminut työnohjaajakouluttajana sekä Satakunnan ammattikorkeakoulussa että Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hän on kirjoittanut työnohjauksesta ja työyhteisöjen kehittämisestä artikkeleita ja ollut mukana tieteellisessä toimitustyössä. Hän toimii tässä koulutuksessa asiantuntijatehtävissä ja luennoi mm. refleksiivisyydestä ja työyhteisön piiloisista tekijöistä. Vahvan pedagogisen osaamisen lisäksi hänen vahvuuksiinsa kuuluu työnohjauskentän valtakunnallinen tuntemus.

Koulutuksessa käytämme myös muita työnohjaustyössä pätevöityneitä kouluttajia ja asiantuntijoita.
AIKATAULU

Koulutus kestää kaksi vuotta alkaen 27.11.2013 klo 9-15 ja päättyen marraskuussa 2015.

Syyslukukausi 2013
27.11.13
28.11.13

Kevätlukukausi 2014
23.1.
24.1.
12.2.
13.2.
26.2.
27.2.
16.4.
17.4.
14.5.
15.5.
4.6.
5.6.

Syyslukukausi 2014
20.8.
21.8.
17.9.
18.9.
15.10.
16.10.
12.11.
13.11.

Kevätlukukausi 2015
6 lähipäivää, aikataulut täsmentyvät myöhemmin

Syyslukukausi 2015
4 lähipäivää, aikataulut täsmentyvät myöhemmin

Muutokset ovat vielä mahdollisia!

KOULUTUSPAIKKA

Koulutustilana on pääsääntöisesti WinNovan toimitilat, Otavankatu 5, Pori.

TOTEUTUS

Työnohjaajakoulutus (CERTIFIED SUPERVISOR AND COACH ®) 80 op ja Johdon työnohjaajakoulutus (CERTIFIED SUPERVISOR AND COACH OF LEADERS AND EXECUTIVES ® -examination) 80 op soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi ja se toteutetaan prosessikoulutuksena.

Koulutus on kaksilinjainen a) ns. klassinen työnohjaajakoulutus ja b) johtajien/ esimiesten työnohjaajakoulutus. Kummankin koulutuksen suorittanut saa toimia yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaajana, coachina ja valmentajana saaden CSC®-pätevyyden ja johdon työnohjaajalinjalta CSLE®-pätevyyden. Koulutukset alkavat yhdessä, mutta koulutuksen rakenne on kaksilinjainen siten, että johdon työnohjaajien vertaisryhmät ja ohjausharjoittelut eriytetään omaksi osakseen muusta koulutuskokonaisuudesta.

Koulutuksessa on yhteensä 32 lähiopetuspäivää sisältäen teoriaseminaarit harjoituksineen, etäopiskelun, vertaisryhmätyöskentelyn, työnohjaajana tai johdon työnohjaajana toimimisen (80 h) sekä kehittämistehtävän. Ohjauksen ohjaus sisältyy koulutuksen kustannuksiin. Koulutuksessa tutustutaan eri viitekehyksiin ja rakennetaan omaa työnohjaajana toimimisen viitekehystä.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on monialainen ja tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään työnohjaajana tai johdon työnohjaajana ja joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus soveltuvalta alalta. Johdon työnohjaajakoulutukseen valituilta edellytetään omaa esimieskokemusta. Lisäksi toivottavaa on oma kokemus yksilö- tai ryhmätyönohjauksesta.

KUSTANNUKSET

Työnohjaajakoulutus 5200 €/opiskelija (sis. CSC®-sertifioinnin)
Johdon työnohjaajakoulutus 5800 €/opiskelija (sis. CSLE®-sertifioinnin)

HAKEUTUMINEN

Koulutukseen haetaan 4.10.2013 mennessä WinNovan www-sivujen kautta sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeiden ja erikseen pyydettävien liitteiden (työ- ja opintotodistukset, todistusjäljennökset työnohjauksiin osallistumisesta) perusteella osa hakijoista kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, jonka ajankohta ilmoitetaan haastatteluun valituille erikseen.

LISÄTIETOJA

Koulutusvastaava Teija Harju, puh. 044 455 7314, teija.harjuwinnova.fi

SISÄLTÖ

Johdon työnohjaajan ammatillinen identiteetti/Työnohjaajan ammatillinen identiteetti 30 op -moduulissa opiskelijat orientoituvat koulutuksen sisältöihin ja menetelmiin sekä erilaisten työskentelymuotojen itsenäiseen käynnistämiseen.
Moduulin alun keskeinen tehtävä on ryhmäytymisen ja prosessioppimisen käynnistäminen sekä opintojen ohjaus. Moduulin edetessä ja opiskelijan valmiuksien kasvaessa moduulin pääpaino siirtyy työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavaan esimiestyöhön ja/tai johtamiseen/työyhteisön kehittämiseen tai työnohjaukseen liittyvään kehittämistehtävään, jossa opiskelija soveltaa oppimaansa. Opiskelija harjaantuu toimimaan asiantuntijana erilaisissa työnohjauksellisissa kysymyksissä ja kehittää valmiuksiaan arvioida erityisosaamistaan.

Kehittämistehtävää pohjustetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja sen käytännön toteutus alkaa viimeistään toisen opiskeluvuoden alussa. Opiskelija sopii itsenäisesti kehittämistehtävän toteutuksesta yhteistyöhalukkaan yhteisön kanssa. Kehittämistehtävän näkökulma on johdon työnohjauksessa/työnohjauksessa. Tehtävä raportoidaan viimeisellä lukukaudella.

Työnohjaajan viitekehykset 20 op
-moduulissa rakennetaan poikkitieteellistä teoriaperustaa työnohjauskäytännöille.

Moduulissa perehdytään työnohjausta ja sen lähialoja käsittelevään kirjallisuuteen ja muihin tiedonlähteisiin. Työnohjauksen taustateoriat, viitekehykset ja käytännön toteutus kulkevat tiiviisti ja prosessinomaisesti nivoutuen toisiinsa koko koulutuksen ajan. Moduulin keskeisiä teemoja ovat johtaminen ja esimiestyö, vallankäyttö, hyvinvointi elämässä ja erityisesti työssä, työssäjaksaminen, ryhmädynamiikka.

Johdon työnohjaajana toimiminen/Työnohjaajana toimiminen 30 op
-moduulissa opiskelijat osallistuvat eri rooleissa työnohjausprosesseihin, jotka kestävät opintojen puitteissa puolestatoista kahteen vuoteen. Näin opiskelijat syventävät oman kokemuksensa kautta teoreettista ymmärrystään työnohjauksesta.

Opiskelijat myös harjaantuvat käytännön toiminnassa ja saavat henkilökohtaista tukea ja ohjausta kokeneemmilta työnohjaajilta rakentumassa olevalle osaamiselleen ja ammatilliselle identiteetilleen.

Moduuliin sisältyy koulutusryhmän koulutusohjaus, yksilötyönohjaus sekä johdon työnohjaajana/työnohjaajana toimiminen ryhmälle ja yksilöille. Koulutusohjauksessa opiskelijat kokoontuvat säännöllisesti työnohjausistuntoihin koko koulutuksen ajan. Läpi opintojen kestävän koulutusohjauksen ydinsisältönä on opiskelijan toiminta
johdon/esimiesten työnohjaajana/työtekijöiden työnohjaajana ja työnohjauksen mahdollisimman avoin reflektointi. Tämä toteutetaan käytännössä siten, että kukin tuo ohjattavan yhteiseen ohjaustilanteeseen, jota muut opiskelijat ja opettaja arvioivat välittömästi autenttisen tilanteen jälkeen. Osa arvioinneista suoritetaan myös istuntojen videointeja analysoimalla. Kouluttaja järjestää tämän koulutusohjauksen.

Yksilötyönohjauksessa opiskelija taas hakeutuu koulutetun työnohjaajan ohjaukseen mahdollisimman pian opintojen käynnistyttyä. Opiskelija hankkii ja kustantaa yksilötyönohjauksen itse. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen ja tätä kautta opintoihin kuuluvaa yksilötyönohjausta voidaan hyväksilukea.

Koko opintojen ajan opiskelija myös toimii johdon työnohjaajana/työnohjaajana ryhmälle ja yksittäiselle henkilölle. Opiskelija hankkii työnohjausasiakkaan itse ja sopii yleisesti käytössä olevien sopimusehtojen mukaisesti työnohjauksen toteutuksesta.

Työnohjaajana toimimisen tulisi käynnistyä ensimmäisen lukukauden aikana ja jatkua koulutuksen loppuun saakka. Opintojen kuluessa opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa/reflektiomuistiota omasta sisäisestä ja ulkoisesta oppimisprosessistaan. Oppimisensa tueksi opiskelijat muodostavat vertaisryhmiä, jotka kokoontuvat koulutuksen aikana. Ryhmissä työstetään ensisijaisesti teoriaosuuteen liittyviä teemoja yhteistoiminnallisena oppimisena sekä käydään vertaisohjauksen avulla läpi johdon työnohjauksessa/työnohjauksessa esiin nousseita teemoja, tunteita ja ajatuksia.

MUUTA

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan työnohjaajakoulutus on rakennettu Suomen työnohjaajat ry:n ja Johdon työnohjaajat ry:n suositusten mukaisesti käsittäen teoreettista opetusta, harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä, tutkivaa oppimista, työnohjaajana toimimista sekä yksilöille että ryhmille ja koulutustyönohjausta. Koulutus järjestetään yhteistyössä Sued Management Oy:n kanssa.

Vastuukouluttajat

Vastuuopettaja YTM, sosiaalipsykologi, johdon työnohjaaja (STOry, Master-CSLE) Teija Harju on toiminut työnohjaajana kolmetoista vuotta ohjaten niin sosiaali- terveys- kuin opetusalankin työntekijöitä. Viimeisen kuuden vuoden ajan hän on keskittynyt erityisesti julkishallinnon johtajien työnohjaukseen. Hän on kirjoittanut työnohjauksesta ja työyhteisöjen kehittämisestä artikkeleita eri julkaisuihin ja toimittanut työnohjauksesta kirjoja. Hänellä on takanaan kymmeniä työnohjausprosesseja ja työyhteisövalmennuksia. Hän on aikaisemmin toiminut työnohjaajakouluttajana Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Prof. (emer.) Marita Paunonen-Ilmonen on väitellyt työnohjauksesta ja kirjoittanut työnohjauksesta oppikirjan ja artikkeleita, tehnyt tieteellistä tutkimusta sekä opettanut työnohjaus- ja valmennustoimintaa eri yliopistoissa. Käytännön työnohjausta ja valmennusta asiakkaiden ja asiakasyhteisöjen kanssa hän on tehnyt noin 30 vuotta, ensin sosiaali-, terveys- ja opetussektorilla ja nyt 11 viimeisen vuoden aikana sitä laajentaen yritys- ja liike-elämän sektorille. Marita Paunonen-Ilmonen vastaa koulutuksen auditoinnista koulutuksen alussa ja päätösvaiheessa. Lisäksi hän toimii kehittämänsä Fabula-mallin asiantuntijaluennoitsijana.

KT, työnohjaajakouluttaja, työnohjaaja Kaarina Ranne on toiminut työnohjaajakouluttajana sekä Satakunnan ammattikorkeakoulussa että Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hän on kirjoittanut työnohjauksesta ja työyhteisöjen kehittämisestä artikkeleita ja ollut mukana tieteellisessä toimitustyössä. Hän toimii tässä koulutuksessa asiantuntijatehtävissä ja luennoi mm. refleksiivisyydestä ja työyhteisön piiloisista tekijöistä. Vahvan pedagogisen osaamisen lisäksi hänen vahvuuksiinsa kuuluu työnohjauskentän valtakunnallinen tuntemus.

Koulutuksessa käytämme myös muita työnohjaustyössä pätevöityneitä kouluttajia ja asiantuntijoita.

            
Bookmark and Share WinNova Facebookissa! WinNova Twitterissä! WinNova YouTubessa! WinNova SlideSharessa!

/ LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA / VAIHDE PUH. (02) 623 7100 / INFO/YHTEYDENOTTO

YHTEYSTIEDOT