Siirry sisältöön

Siltoja siirtymiin

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat:
• ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat tai jo opiskelemaan päässeet maahanmuuttajat ja muut aliedustettuihin
ryhmiin kuuluvat nuoret sekä aikuiset.
• opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat valmassa, ammatillisessa koulutuksessa (kaikki tutkinnot) sekä
kotokoulutuksessa.

Välillisiä kohderyhmiä ovat:
• muut ammatillisen koulutuksen opiskelijat
• työelämän edustajat
• TE-toimistot, sosiaalitoimi

Välittäjäviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Rahoitusohjelma
ESR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, Oy EduVamia Ab, Vaasan kaupunki/Vamia
Yhteyshenkilö
Engblom Niina

Siltoja siirtymiin -hankkeen päätavoitteena on siirtymävaiheiden sujuvoittaminen valmistavan koulutuksen, ammatillisten opintojen ja työelämän välillä.
Konkreettisina tavoitteina ovat:
Tavoite 1. Kehittää siirtymävaiheiden malleja eli siltoja seuraaviin vaiheisiin:
a)Mallit hakeutumisvaiheesta valma-opintoihin ja/tai ammatilliseen koulutukseen
b)Mallit valma-opinnoista ammatilliseen koulutukseen
Tavoite 2. Polutus-työkalu uraohjauksen tueksi
Hankkeessa luodaan ennakoiva, opiskelijoiden siirtymävaihe-valmiuksia kartoittava työkalu, jonka perusteella osataan hyvissä ajoin ohjata opiskelijat sopivien, hankkeessa luotujen tukimuotojen (=siltojen) piiriin.
Tavoite 3. Sujuva yhteistyö toimijoiden välille
Siltojen rakentaminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
Tavoitteena on synnyttää hyvää ja kehittävää yhteistyötä:
a) hakeutumisvaiheessa kotokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välille
b) valman ja ammatillisen koulutuksen välille, kun toimijat ovat organisaation eri yksiköistä
Toimenpiteinä ovat:
1. Kartoitus tarkemmista tarpeista ja toimivista malleista
2. Sujuvien siirtymävaiheiden mallien (siltojen) kehittäminen kokeilujen kautta
3. Polutus-työkalun luominen
4. Verkostoyhteistyön luominen toimijoiden välille
5. Mallinnus ja levitystyö
Konkreettisina tuloksina ovat:
– Kartoitusten ja kokeilujen tulokset
– Kuvaukset silloista eli siirtymiä sujuvoittavista käytännöistä
– Polutus-työkalu, johon kehitetyt mallit kootaan.
Sujuvilla siirtymillä:
• Lisätään maahanmuuttajien ja muiden aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, lyhennetään opiskeluaikoja ja pidennetään työuraa sekä oman paikan löytämistä yhteiskunnassa.
• Lisätään kohderyhmän osaamista ja oppimisvalmiuksia.
• Vähennetään keskeyttämistä ja syrjäytymistä.
• Nopeutetaan urapolkuja ja lisätään yksilöllisyyttä.
• Lisätään opettajien ja uraohjaajien osaamista uusien työkalujen sekä kokeilukulttuurin omaksumisen kautta.