MENESTYKSEN METSÄSTÄJÄT - Lähiesimiestyön ammattitutkinto tai Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (uusi JET) - kesto noin 2 vuotta (jatkuva haku)

Pori, Rauma
Nonstop
HAE KOULUTUKSEEN TIETOSUOJA

Aikataulu ja toteutus

Nonstop-haku

Koulutuksen kesto on n. 2 vuotta. Lähipäivät toteutuvat vaihdellen Raumalla ja Porissa. (Aloitus ja haku nonstop)

Lähiopetuspäiviä koulutuksessa on henkilökohtaistaisen mukaisesti (noin 10-15) ja ne toteutetaan pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 9-14.30. Lisäksi koulutukseen sisältyy ryhmä- ja yksilöohjausta. Koulutus pyörii NonStop – samat koulutussisällöt tulevat tarjontaan noin vuoden kuluttua uudelleen.

Koulutuspaikka

Satamakatu 19, Rauma / Tiedepuisto 3, Pori

Kohderyhmä

Koulutuksen aikana suoritetaan joko lähiesimiestyön ammattitutkinto tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon suoritus valitaan omien nykyisten työtehtävien mukaisesti.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaja:

 • Tutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin lähiesimiestyöhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.
 • Tutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajat:

 • Tutkinnon suorittanut osaa toimia yrityksen tai vastuualueen johtamistehtävässä.
 • Tutkinnon suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.
 • Tutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Valintaperusteet

 • Nykyisten työtehtävien tulee vastata suoritettavaa tutkintoa 
 • Työnantajan tulee sitoutua tutkinnon arviointiin
 • Tutkintokielenä suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa 

Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valintaan hakeutumisjärjestyksessä.  

Tavoite

Tutkintokoulutuksen lähipäivien aikana käytännönläheisesti esim. organisaation toimintaympäristön analysointia, liiketoiminnan ja talouden suunnittelua, asiakkuuksia, turvallisuutta, viestinnän eri muotoja sekä henkilöstöhallintoa. Lisäksi perehdytään oman kehittämisprojektin toteutukseen. Keskeisenä aihealueena on oman johtajuuden ja esimiesroolin kehittäminen.

Voit hakeutua koulutukseen suorittamaan joko koko tutkinnon tai osan/osia siitä.

Sisältö

Kevät 2019

Strateginen johtaminen ja toiminnan suunnittelu
Visio, strategia, yrityksen toiminnan ja toimintaympäristön analysointi
Juha Harikkala & Johanna Alanen, Senior Team Coach, yrittäjyyden ja johtamisen valmentajat – WinNova
ke 16.1.2019, klo 9-14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, (uudistettu tummanharmaa rakennus) lk 136/137 katutaso

Loistoluento
Työoikeus
Työsuhde ja esimiehen juridinen rooli, työsuhteen solmiminen, työsuhteen aikaisia erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, työsuhteen päättyminen
Kimmo Vainio, asianajaja - Asianajotoimisto Heikkilä & Co
ke 30.1.2019, klo 9-14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, (uudistettu tummanharmaa rakennus) lk 136/137 katutaso

Loistoluento
Lean
Lean osana päivittäisjohtamista
Katri Tunttunen, LH, DI, projektipäällikkö - Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag
ke 6.3.2019, klo 9-14.30, Pori (WinNovan uusi kampus, Tiedepuisto 3, auditorio)

Sosiaalisesti taitava esimies
Vastuullisesti ja rakentavasti viestiminen, vuorovaikutustaidot: käytännönläheisiä esimerkkejä
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova
ke 27.3.2019, klo 9-14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, (uudistettu tummanharmaa rakennus) lk 136/137 katutaso

Kehittämisprojektin johtaminen
Projektityöskentelyn peruselementit, suunnitelma, johtaminen, seuranta, arviointi ja raportointi (kehittämisprojektit)
Juha Harikkala, KTM, Senior Team Coach, yrittäjyyden ja johtamisen valmentaja - WinNova
ke 10.4.2019, klo 9-14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, (uudistettu tummanharmaa rakennus) lk 136/137 katutaso

Viestintä (HUOM. KELLONAIKA)
Sosiaalisen median työkalut viestinnässä ja päivittäisessä johtamistyössä (käytännön harjoituksia tietotekniikkaluokassa)
Jarno Oranen, tietotekniikan henkilöstökoulutukset - WinNova
ke 8.5.2019, klo 9-12.30,  Rauma, Satamakatu 19 C, (uudistettu tummanharmaa rakennus) lk 220 toinen kerros

Työyhteisösovittelu
Sosiaalisesti taitava esimies - Puolueeton sovittelija ja konfliktinratkaisutaidot: käytännönläheisiä esimerkkejä
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova
ke 22.5.2019, klo 9-14.30, Rauma, Satamakatu 19 C, (uudistettu tummanharmaa rakennus) lk 136/137 katutaso

Syksy 2019

Turvallisuusjohtaminen
Työpaikan turvallisuuden jatkuva parantaminen
Jori Saine, turvallisuusalan opettaja - WinNova
Ke 4.9.2019, klo 9–14.30, Pori (WinNovan uusi kampus, Tiedepuisto 3, auditorio)

Turvallisuussuunnittelu ja riskien hallinta
Turvallisuussuunnitelman käyttö turvallisuustyön työkaluna
Pia Lampolahti, turvallisuusalan opettaja - WinNova
Ke 18.9.2019, Rauma, Satamakatu 19 C, (uudistettu tummanharmaa rakennus) lk 136/137 katutaso

Johtamisfoorumi
Nordic Business Forum (NBF)
Vuosittain järjestettävä, kaksipäiväinen liike-elämän konferenssi. Tapahtumalle ovat tyypillisiä tunnetut kansainväliset puhujat. vuosittain vaihtuva pääteema ja sen lisäksi verkostoituminen on tapahtumissa suuressa roolissa. Lisätiedot: https://www.nbforum.com/nbf2019/
Ke 9.10.2019 ja to 10.10.2019, Rauman tapahtuma (paikka, aikataulu ja sisältö tarkentuu lähempänä ajankohtaa)

Oma temperamentti ja erilaisuuden ymmärtäminen
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö
Teija Harju, YTM, sosiaalipsykologi, johdon työnohjaaja (Master-CSLE, STOry) – WinNova
ke 30.10.2019, klo 9–14.30, Pori (WinNovan uusi kampus, Tiedepuisto 3, auditorio)

Ristiriidat ja ryhmädynaamiset ilmiöt
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö  
Teija Harju, YTM, sosiaalipsykologi, johdon työnohjaaja (Master-CSLE, STOry) – WinNova
ke 6.11.2019, klo 9–14.30, Pori (WinNovan uusi kampus, Tiedepuisto 3, auditorio)

Muutoksen johtaminen ja oma jaksaminen muutoksessa
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö
Teija Harju, YTM, sosiaalipsykologi, johdon työnohjaaja (Master-CSLE, STOry) – WinNova
ke 13.11.2019, klo 9–14.30, Pori (WinNovan uusi kampus, Tiedepuisto 3, auditorio)

Lisäksi tarjontaan tulossa

Oikeakielisyys
Esimiehen kirjallisen viestinnän taidot ja tarpeet: sähköposti, muistiot, raportit, tiedotteet, tarjoukset jne.
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova
Aika ja paikka avoin

Osaamisen johtaminen
Kehittämisen prosessit ja työkalut: perehdytys + osaamisen tunnistaminen ja henkilöstön kehittäminen
Kouluttaja, aika ja paikka avoin 

Työhyvinvointi
Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen
Johanna Alanen, Tradenomi YAMK, Senior Team Coach, johdon työnohjaaja - WinNova
Aika ja paikka avoin

Talousjohtaminen
Esimiehen taloustaidot
Anu Ikonen-Kullberg, taloushallinnon asiantuntija ja liiketoiminnan opettaja – WinNova
Aika ja paikka avoin

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen
Kulttuurien kohtaaminen ja monikulttuurinen työyhteisö
Niina Engblom, maahanmuuttajakoulutusten koulutusvastaava, kielten opettaja – WinNova
Aika ja paikka avoin


 Koulutukseen sisältyy myös

 • Henkilökohtaiset- ja ryhmäohjaustapaamiset
 • Persoonallisuusprofiili: Thomas-analyysi (verkko) - tarvittaessa
 • Lukupaketti (etä) 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osaamispistettä)

 1. Lähiesimiehenä toimiminen, 70 osp (pakollinen osa ja lisäksi valitaan 2 alla olevista)
 2. Asiakassuhteiden hoito, 40 osp
 3. Toiminnan kannattavuus, 40 osp
 4. Henkilöstötyö, 40 osp
 5. Kehittämissuunnitelma, 40 osp

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto - "uusi JET" (180 osaamispistettä)
Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala

 1. Johtajana toimiminen, 80 osp (pakollinen osa ja lisäksi valitaan 2 alla olevista)
 2. Strategiatyön johtaminen, 50 osp
 3. Projektin johtaminen, 50 osp
 4. Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
 5. Henkilöstön osaamisen johtaminen, 50 osp
 6. Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
 7. Talouden johtaminen, 50 osp
 8. Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen, 50 osp

Lue valmistuneiden tarinoita koulutuksesta:

https://urly.fi/OL3

Kustannukset

Omaehtoisena suoritettuna koulutuksen hinta on 500 € (+ alv 0 %). Oppisopimuskoulutuksena suoritettuna koulutus on ilmainen.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä koulutusvastaava Anu Rambergiin puh. 044 455 8179, anu.ramberg@winnova.fi tai täyttämällä sähköisen hakeutumislomakkeen.

Lisätietoja

Lisätiedot oppisopimuksesta: Teijo Wahlman, puh. 044 455 8263, teijo.wahlman@winnova.fi tai  www.winnova.fi/oppisopimus

Yhteyshenkilö

Anu Ramberg
Aikuiskoulutuksen opettaja
etunimi.sukunimi@winnova.fi
044 455 8179

Opintotoimisto Rauma
opintotoimisto.rauma@winnova.fi
044 455 8600


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Cxense Display