Siirry sisältöön

Akkulataamo, Akkuteollisuuden lisäkoulutus

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Lyhyt- tai korttikoulutus
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Professorintie 5, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-
Rahoittaja - Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Aikataulu ja toteutus

Koulutus alkaa syyskuussa 2023 ja on avoin kaikille akkuteollisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisesta kiinnostuneille. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on opiskelijoille maksuton.

Kohderyhmä

Avoin kaikille akkuteollisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisesta kiinnostuneille.

Tavoite

Syyskuussa käynnistyy täysin uusi akkuteollisuuden koulutusohjelma, jolla pystytään vastaamaan elinkeinoelämän koulutustarpeeseen, johon nykyinen koulutusjärjestelmä ei aiemmin ole tarjonnut valmiita koulutuksia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen avustuksella toteutettavan yhteiskoulutuksen tarkoitus on vahvistaa osaamista erityisesti kansallisen akkustrategian fokusalueilta arvoketjun alku- ja loppupäähän, tuotanto- ja prosessitekniikkaan sekä kunnossapitoon. Kansallisessa akkustrategiassa on arvioitu, että Suomessa akkuarvoketjun yleinen osaamistaso on korkea, mutta puutteita löytyy erityisesti tuotantotyössä sekä joillakin syvän osaamisen alueilla. Suomen edellytyksiä kilpailukykyisen ja kestävän akkuteollisuuden luomiseksi voidaan saavuttaa osaamisen lisäämisellä ja laajentamisella. Koulutuksen avulla vastataan työmarkkinoiden rakennemuutoksen aiheuttamaan osaamispalveluiden kysyntään sekä yhä kasvavaan osaamis- ja koulutustarpeeseen.

Sisältö

Koulutuksen kokonaisuudet ovat nähtävissä alla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään, mitä koulutuskokonaisuuksia opiskelija suorittaa. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina (mm. verkko-opetus, itsenäiset tehtävät, yritysvierailut, työelämässä oppiminen).  Koko koulutusohjelman (kaikki koulutuskokonaisuudet) suorittaminen kestää noin vuoden.

  

 1. Tuotanto- ja prosessityön osaaminen, Tuotantotekniikan perusteet
 2. Tuotanto- ja prosessityön osaaminen, Akkuteollisuuden perusteet
 3. Ympäristökestävyyden opinnot
 4. Raaka-aineet; Malminetsintä ja jalostus
 5. Raaka-aineet; Metallurgia
 6. Materiaalit; Kemiantekniikka
 7. Materiaalit; Prosessitekniikka
 8. Materiaalit; Materiaalitekniikka
 9. Uudelleenkäyttö ja kierrätys; Kierrätysprosessit
 10. Uudelleenkäyttö ja kierrätys; Kemiantekniikka
 11. Uudelleenkäyttö ja kierrätys; Akkujätteen käsittely
 12. Uudelleenkäyttö ja kierrätys; Robotiikka ja automaatio

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja

Hanna Salminen
Koulutusvastaava
etunimi.sukunimi@winnova.fi
044 455 8094

Hakeutuminen

Hakeutuminen koulutukseen tapahtuu WinNovan nettisivujen kautta.

Yhteyshenkilöt