Siirry sisältöön

Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Kohderyhmä

WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Elintarvikkeilla on keskeinen merkitys ihmisten terveydelle, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, suomalaisen ruokakulttuurin ja elävän maaseudun säilymiselle sekä elinympäristön ja luonnon kestävälle kehitykselle. Elintarvikealan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ympäristö- ja ravitsemustietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu ihmisten hyvinvoinnista sekä luonnon elinkelpoisuudesta ja monimuotoisuudesta.

Elintarvikealan perustutkinnon suorittanut valmistaa elintarvikkeita valmistusohjeiden mukaisesti niin, että työn tulos vastaa elintarvikkeilta edellytettyjä laatuvaatimuksia. Hän laskee raaka-ainemääriä ja tarvittaessa osaa suunnitella oman työnsä.

Sisältö

Elintarvikkeiden valmistajana:

Alan ammattilainen on luotettava, täsmällinen, hygieenisesti työskentelevä, laatutietoinen, vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu-ja yhteistyöhenkinen.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan alalle suuntautuneisuuden, motivaation ja urasuunnitelman perusteella.

Opiskelijat kutsutaan kielitaitokokeeseen, mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena B1.1 (tai alempi, jos hakijalla on elintarvikealan koulutusta tai kokemusta).

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista ja -välineistä sekä oppikirjoista.

Hakeutuminen

Opiskelijaksi hakeudutaan WinNovan www-sivujen kautta, täytä hakulinkki huolellisesti.

Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntauneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena B1.1 (tai alempi, jos hakijalla on elintarvikealan koulutusta tai kokemusta).

Yhteyshenkilöt