Siirry sisältöön

Hieronnan ammattitutkinto

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Ammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Turuntie 9, Laitila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan ilta-monimuoto opiskeluna joko omaehtoisena- tai oppisopimuskoulutuksena. Opiskelu sisältää lähiopiskelua, oppimistehtäviä ja asiakastyöharjoittelua. Opiskelu oppilaitoksessa 2 iltaa viikossa. Opetusillat ovat tiistai ja torstai.

Oppisopimusopiskelijalla tulee olla opintoihin soveltuva työpaikka tai oma alan yritys.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet suorittaa hieronnan ammattitutkinto. Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntotusalan asiakaspalvelutehtävissä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään koulutetun hierojan nimikesuojattua terveydenhuollon ammattinimikettä ja hänet merkitään terveydenhuollon ammatihenkilöiden rekisteriin.

Sisältö

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:-Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp

-Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjän toimiminen, 30 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat:

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys-ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Kustannukset

Koulutusmaksu:

Koko tutkinto yhteensä 1400,00 € (+alv 0%)

Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Hakeutuminen

Haku 18.9.2023-15.12.2023 hakulomakkeella www.winnova.fi -sivujen kautta.

Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee arvioida omaa terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa tutkinnon terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksiin.

http://www.winnova.fi/koulutukset/hakeminen/valintaperusteet/terveydentilavaatimukset/sosiaali-_ja_terveysala_humanistinen_ja_kasvatusala

Yhteyshenkilöt