Siirry sisältöön

Hyvinvointialan johtamisvalmennus (ent SOTE JYET/LEAT) Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto/ Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Erikoisammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Johtamisvalmennus kestää tutkintosuorituksineen noin 1,5 v. Siihen kuuluu 13-15 lähipäivää, jotka toteutetaan osin verkossa (Teams) ja osin lähitapaamisina. Koulutuspaikkoina WinNovan toimipisteet (Rauma, Pori ja Laitila) 

Ammatillisessa johtamisvalmennuksessa keskeistä on työelämälähtöisyys. Oppimisprosessissa keskiössä ovat omaan johtamiseen liittyvät tilanteet, omien käytäntöjen ja kokemusten reflektointi, teoriatiedon liittäminen käytännön tekemiseen sekä vertaisoppiminen. Oppimismenetelmänä käytetään valmentavaa johtamista ja kokemuksellista oppimista. Dialogissa syvennetään osaamista ja kehitetään uusia tapoja toimia arjessa, iso osa oivaltamisesta tapahtuu omassa työssä.  

Lähipäivien välillä opiskelu tapahtuu itsenäisesti käytännön työtehtävissä ja oman opiskelusuunnitelman mukaisesti. Pienryhmät ja verkkokeskustelu toimivat opiskelun tukena lähijaksojen välillä. Tutkinnon suorittaminen toteutuu omissa työtehtävissä ja omia toimintatapoja kehittämällä.

Ohjelma:

28.3.2023  Orientaatiopäivä, johtamisvalmennuksen aloitus 

Johtamisevalmennuksen tavoitteet, sisältö ja toteutus 

Tutkintosuoritus  

Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa; työpaikkaohjaajan/mentorin rooli 

19.-20.4.2023  Valmentava johtajuus, oppiva organisaatio ja itsensä johtaminen  

Oppiminen – oppiva yksilö- työyhteisö ja organisaatio  

Mitä on valmentava työote? Valmentavan johtamisen toimintamallit ja käytännöt  

Oman johtamistavan ja toimintamallien tunnistaminen ja sen kehittäminen  

Thomas-analyysi 

30.-31.5.2023  Kehittävä johtajuus – johtamisen uudet tuulet  

Organisaation strategia ja muutoksen dynamiikka  

Oma esihenkilötyö osana kehityssuuntia ja oman organisaation strategiaa ja tavoitteita 

Millaisia muutosvoimia ja kehityssuuntia on nähtävissä? 

Tulevaisuus; tavoitteet, suuntamuutosvalmiuksien johtaminen ja ketterä toimintatapa 

23.-24.8.2023 Johtamisen vuorovaikutus  

Mitä ja miten viestin? Ihmisten kohtaaminen 

Luottamus, avoimuus, palautekulttuuri 

Puheeksi ottaminen, konfliktitilanteiden hallinta ja ratkaisu 

4.10.2023 Työlainsäädäntöä esihenkilöille  

Kuka olen, kun olen esihenkilö – oikeus ja velvollisuus johtaa  

Työsuhteen elinkaari  

14.-15.11.2023 Tuloksellinen ja tavoitteellinen esihenkilötyö  

Miten arvioimme ja mittaamme toimintaamme –tiedolla johtaminen 

Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta, keskeiset tunnusluvut 

Palveluprosessien kehittäminen 

17.1.2023 Hyvinvoinnin johtaminen  

Työmotivaation, voimavarojen ja jaksamisen tukeminen  

Työhyvinvointi, työsuojelu, työturvallisuus  

6.3.2024 Osaamisen johtaminen  

Osaamisen ja suorituksen johtaminen 

Moniammatillisuus voimavarana 

17.4.2024 Asiakkuuksien johtaminen  

Palveluprosessien kehittäminen 

Asiakkuudet -sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen 

Tavoite

Koulutusprosessi tukee ja auttaa kehittämään toimintaa ja esihenkilötyötä toimintaympäristön ja johtamistyön muutoksissa. Johtamisvalmennuksen aikana kehität paitsi omaa osaamistasi esihenkilönä niin myös oman työyhteisösi ja vastuualueesi toimintaa. Saat uusia ideoita, työkaluja ja varmuutta omaan johtamiseesi.  

Valmennuksen aikana voit omien työtehtäviesi ja johtamistyösi näkökulman mukaisesti suorittaa joko

Suoritettava tutkinto valitaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Valintaperusteet

Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valintaan hakeutumisjärjestyksessä.

Kustannukset

Tutkintoon valmistava koulutus on mahdollista toteuttaa joko oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on maksuton tai omaehtoisena koulutuksena, jolloin omavastuuosuus on 500€. 

Lisätietoja

Johtamisvalmennukseen liittyen lisätietoja saat Tamara Palmros-Aalto puh 044-4558 274.

Oppisopimusasioissa lisätietoa saat Teijo Wahlmanilta puh. 044 4558 263. (etunimi.sukunimi(at)winnova.fi)

Hakeutuminen

Johtamisvalmennus on kohdennettu hyvinvointialalla työskenteleville esihenkilöille ja johtajille, joilla on kokemusta johtamistyöstä. Tutkintojen suorittaminen edellyttää kyseisen tutkinnon perusteissa määriteltyjä työtehtäviä ja johtamiskokemusta. Suoritettava tutkinto valitaan huomioiden työtehtävät. 

Johtamisvalmennukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakeutumislomake (esitteen yläreunassa “hae koulutukseen” -painike). Tiedot tulee täyttää mahdollisimman hyvin, koska kirjatut tiedot toimivat pohjana henkilökohtaistamissuunnitelmalle.

Osallistujat valitaan soveltuvuudet huomioiden hakeutumisjärjestyksessä. Valmennukseen voidaan ottaa 16 opiskelijaa.

Yhteyshenkilöt