Siirry sisältöön

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (Loisto IX™ -johtamisvalmennus)

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Erikoisammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Turuntie 9, Laitila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Loisto-ohjelmassa oppiminen linkittyy kiinteästi omaan työhösi. Sekä oppiminen että tutkinnon suorittaminen suunnitellaan henkilökohtaisesti niin, että ne tukevat omaa ja organisaatiosi kehittymistä.

Valmennusohjelman kesto tutkintosuorituksineen on noin puolitoista vuotta. Valmennus sisältää 19 valmennuspäivää, tarpeen mukaan pajamuotoisia verkko-ohjauksia, henkilökohtaisen lukuohjelman, valmennusjaksojen välillä tapahtuvaa pienryhmätyöskentelyä sekä väli- ja loppuseminaarin. 

Valmennuspäivät toteutetaan kuutena intensiivisenä 48 h valmennusjaksona aina keskiviikosta perjantaihin. Valmennuspaikat ovat Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Oppimismenetelmänä käytetään tiimioppimista, jossa keskeistä on kokemusten jakaminen ja teoriatiedon tuominen käytännön tekemisen rinnalle. Lähtökohtina ovat omaan johtamiseen liittyvät haasteet, vertaisoppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Valmennusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisesti omissa työtehtävissä ja oman lukuohjelman mukaisesti. Pienryhmät ja verkkokeskustelu toimivat opiskelun tukena valmennusjaksojen välillä.

Tutkinnon suorittaminen tapahtuu omissa työtehtävissä ja omia toimintatapoja kehittämällä.

Kohderyhmä

Loisto -johtamisvalmennus antaa valmentavan johtamisen valmiuksia niin pk-yritysten johtajille ja organisaatioiden esimiehille kuin tiimiliidereille ja projektipäälliköillekin. Tutkintojen suorittaminen edellyttää kyseisen tutkinnon perusteissa määriteltyjä työtehtäviä ja johtamiskokemusta.

Ohjelma suunnataan kohti valitsemaasi johtamis-/kehittämishaasteita ja valmennusjaksojen aikana etsit valmennuksellisia keinoja ratkaista käytännön haasteita. Valmennuksen suurin rikkaus on monialaisuus ja osallistujien tuomat erilaiset näkökulmat käytännön johtamistyöhön.

Parhaimmillaan ohjelma on silloin kun osallistut siihen yhdessä kollegasi tai kehitystiimisi kanssa. Näin pystytte valmennuspäivien välillä ratkaisemaan organisaationne tai verkostonne haasteita yhdessä.

Tavoite

Loisto -johtamisvalmennus painottuu erityisesti itseohjautuvien tiimien ja työyhteisöjen valmentavaan johtamiseen. Ohjelman aikana kehität omia valmentavan johtamisen taitojasi, jaat kokemuksia muiden samojen haasteiden parissa työskentelevien henkilöiden kanssa ja rakennat henkilökohtaisen, toisista johtajista, asiantuntijoista ja valmentajista koostuvan verkoston.

Valmennuksen aikana voit omien työtehtäviesi ja johtamistyösi näkökulman mukaisesti suorittaa joko

Suoritettava tutkinto valitaan hakeutumisvaihteen henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Sisältö

VALMENNUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU

Sytytys- ja orientaatiopäivä 18.1.2024

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen 6.-8.3.2024

LoistaWin 2024 -seminaari 21.3.2021

Valmentava johtaminen 15.-17.5.2024

Asiakkuudet, verkostot ja yhteiskehittäminen 4.-6.9.2024

Prosessien ja taloudellisuuden jatkuva parantaminen 20.-22.11.2024

Brändiajattelu ja yhteisöohjautuvuus 5.-7.2.2025

Oman ammatti-identiteetin kirkastaminen 2.-4.4.2025

LoistaWin 2025 -seminaari (24 h, skevät 2025)

Valmennukseen sisältyy Thomas-toimintatyylianalyysi, joka sisältää verkossa tehtävän kyselyn, sekä henkilökohtaisen purkukeskustelun.

Valintaperusteet

Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valintaan hakeutumisjärjestyksessä.

Kustannukset

Tutkintoon valmistava koulutus on mahdollista toteuttaa joko oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on maksuton tai omaehtoisena koulutuksena, jolloin omavastuuosuus on 500€. Mainitse halukkuus oppisopimukseen hakeutumisen yhteydessä.

Huom. molemmissa tapauksissa maksettavaksi jää valmennusjaksoihin liittyvät ruokailu- ja majoituskustannukset.

Lisätietoja

Valmennuksesta ja tutkinnoista lisätietoa antavat johtamisvalmentajat Juha Harikkala p. 044 455 8160 ja Johanna Alanen p. 044 455 8154

Oppisopimusasioissa lisätietoa antaa Teijo Wahlman p. 044 455 8263

sähköpostit ovat muotoa (etunimi.sukunimi(at)winnova.fi)

Hakeutuminen

Hakeutuminen tapahtuu netin kautta oheisella linkillä.

Ryhmän maksimikoko on 20. Osallistujat valitaan soveltuvuudet huomioiden hakeutumisjärjestyksessä.

Yhteyshenkilöt