Siirry sisältöön

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Erikoisammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Tallitie 14, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Tavoite

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto 180 osp

Valitsemastaan valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen, tutkinnon suorittanut osaa ja voi työskennellä laadunhallinnan tehtävissä tai opetustehtävissä. Opintojen aikana oma ammatti-identiteettisi vahvistuu ja verkostoidut muiden alan toimijoiden kanssa.

 

Sisältö

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta lentokonetekniikan alalla työskentely (90 osaamispistettä) ja valinnaisesta tutkinnon osasta (90 osaamispistettä).

Koulutus toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopiskeluna.

Pakollinen tutkinnon osa:

Lentokonetekniikan alalla työskentely (90 osaamispistettä)

Osaamista hankitaan mm. inhimillisistä tekijöistä ja turvallisuus- ja laatuvaatimuksista.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat: Laatutoiminnoissa työskentely (90 osaamispistettä) ja Opetustehtävissä työskentely (90 osaamispistettä).

Tutkinnon suorittaneen erikoistuneempi osaaminen riippuu siitä, minkä valinnaisen tutkinnon osan hän on valinnut seuraavista:

Laatutoiminnoissa työskentely -tutkinnon osan suorittanut osaa työskennellä laadunhallinnan tehtävissä itsenäisesti ja kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida määräystenmukaisia auditointeja sekä valvoa korjaavien toimenpiteiden suoritusta. Hän pystyy osallistumaan itsensä, organisaatioiden ja laatuyhteisön toimintaan ennakoivalla ja kehittävällä otteella.

Opetustehtävissä työskentely -tutkinnon osan suorittanut osaa työskennellä lentoteknisissä opetustehtävissä itsenäisesti ja kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hän osaa suunnitella ja valmistella vaatimustenmukaisia ja oppimisen kannalta tehokkaita oppimiskokonaisuuksia huomioiden erilaiset oppijat. Hänosaa opettaa, arvioida oppimista, antaa palautetta sekä toimia opinnäytteiden, kokeiden ja käytännön harjoitteiden valvojana ja vastaanottajana.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti oppisopimuksella.
Koulutus sisältää tietopuolista opetusta, lähiopetuksena ja/tai verkossa tapahtuvana opetuksena sekä omassa työpaikassa tapahtuvaa oppimista. Kontaktiopetusta on 2 kertaa kuukaudessa. Näyttöjen ajankohta sovitaan erikseen.

Oppisopimusopiskelijalla tulee olla opintoihin soveltuva työpaikka tai tieto työpaikasta.

Hakeutuminen

Opiskelijavalinnat tehdään seuraavin valintaperusteiden mukaan:

hakijan koulutustausta
hakijan suuntautuneisuus alalle
hakijan työkokemus alalta

Hakijalla tulee olla vähintään soveltuvassa tekniikan alan toisen asteen perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.
Tutkintokielenä suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa, kielitaso B1.1

Yhteyshenkilöt