Siirry sisältöön

Luontoalan ammattitutkinto, riistanhoitaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Ammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan päätoimisena monimuoto-opetuksena Ulvilan Kullaalla. Koulutus sisältää etäopiskelua, lähiopetusta ja työssäoppimista. 
Lähiopetusta on 1–2 viikkoa kuukaudessa ja se painottuu ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Työssäoppiminen on pääsääntöisesti kesäaikana. Esimerkiksi riistantarhaus -tutkinnon osa toteutetaan käytännön töissä riistatarhoilla. 
Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. 
Opetuskielenä on suomi. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on valmistua riistanhoitajaksi luontoalan ammattitutkinnosta. Riistanhoitajan tehtävä on huolehtia alueensa riistaeläinten elinympäristöistä sekä pysyä perillä niiden kannoista. Työllään riistanhoitaja edistää luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa riistakantojen pysymisen normaaleina.

Sisältö

Koulutuksessa opitaan tunnistamaan riistaeläimet ja niiden elinympäristöt. Lisäksi opitaan tekemään ammattitasoisesti erilaisia riistanhoitotoimia, kuten järjestämään eläinten ruokintaa sekä huolehtimaan niiden elinympäristöistä. Opinnoissa tutustutaan myös pienpetojen pyyntiin, riistaeläinten tarhaukseen ja metsästystapahtumien järjestämiseen. Lisäksi perehdytään erilaisiin metsästysmuotoihin sekä saaliin käsittelyyn ja hyödyntämiseen. 
Luontoalan ammattitutkinto(siirryt toiseen palveluun) on laajuudeltaan 150 osaamispistettä, ja se koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.  
Riistatalouden osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Riistanhoito. Valinnaisena tutkinnon osana tulee suorittaa tutkinnon osa Metsästyspalvelun toteuttaminen tai Riistan tarhaus tai nämä molemmat. Lisäksi tulee suorittaa muita valinnaisia tutkinnon osia siten, että koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.  

Valintaperusteet

Valintaperusteena on kokemus tai toiminta riista-alalla sekä motivoituneisuus alalla toimimiseen. 
Metsästyskortti on välttämätön opintoihin hakeutuessa. 

Kustannukset

Koulutusmaksu on 480 € (voidaan laskuttaa useammassa erässä). Lisäksi opiskelija vastaa ruokailu-, majoitus- ja matkakuluista.

Hakeutuminen

Opintoihin haetaan 29.2.2024 mennessä sähköisellä lomakkeella, johon on linkki tämän sivun yläosassa.  

Kaikki hakijat haastatellaan, ja opiskelijavalinnat tehdään heti haastatteluiden jälkeen. 

Koulutuksen kielitaitovaatimus on A2.2.  

Katso tarkemmat tiedot kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon osoittamisesta 

Yhteyshenkilöt