Siirry sisältöön

Luontoalan erikoisammattitutkinto, luontokartoittaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Erikoisammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Kolme vuotta kestävä luontokartoittajan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena Ulvilan Kullaalla. Koulutuksen lähiopetus painottuu kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Lähiopetusviikkoja on parikymmentä vuodessa, ja ne keskittyvät kesäkauteen huhti-lokakuulle luonnon kalenterin mukaisesti.  

Koulutus aloitetaan, jos hakijoita on niin paljon, että heistä saadaan valittua kuudentoista opiskelijan ryhmä. 

Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOKS) tehdään myös ennen varsinaisen koulutuksen alkua.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat luonnontieteellisen peruskoulutuksen täydentäjät ja vankan luontoharrastuksensa ammatiksi jalostavat henkilöt.

Tavoite

Koulutuksen tavoite on oppia tekemään luontoselvityksiä hyvän lajin- ja luontotyyppien tuntemuksen perusteella. Luontokartoittaja toimii maankäyttö-, kaavoitus-, luonnonsuojelu- ja ympäristönseurantahankkeissa. Hän osaa suunnitella luontoselvityksen maastotyöt ja raportoida tulokset, tehdä johtopäätöksiä ja antaa toimenpidesuosituksia.

Sisältö

Luontoalan erikoisammattitutkinto(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on laajuudeltaan 180 osaamispistettä, ja se koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.  
Luontokartoituksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat Luontoselvitystyön suunnitteleminen, Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen ja Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen. Valinnaisissa tutkinnon osissa voi erikoistua esimerkiksi yritystoimintaan tai luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen.  
Opinnoissa voi erikoistua lajitunnistuksessa putkilokasveihin, lintuihin tai metsä- ja suotyyppeihin. Muut syventävät opinnot vaativat vahvaa ammatti- tai harrastuspohjaa. 

Valintaperusteet

Kielivaatimus A2.2
Täysi-ikäisyys (oppivelvollisuus suoritettu) 
Muita eduksi katsottavia ominaisuuksia

Kustannukset

Vuosittain peritään 240 € osallistumismaksu, joka sisältää opetuksen, opetusmonisteet, näyttöjen järjestämiset koulutuksen aikana ja lähiviikkojen kuljetukset oppilaitoksen ajoneuvoilla. 
Lisäksi opiskelija vastaa ruokailu-, majoitus- ja muista kuin yllä mainituista matkakuluista 

Hakeutuminen

Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella, johon on linkki tämän sivun yläosassa.  

Kaikki hakijat haastatellaan, ja opiskelijavalinnat tehdään heti haastatteluiden jälkeen. 

Koulutuksen kielitaitovaatimus on A2.2.  

Katso tarkemmat tiedot kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon osoittamisesta 

Yhteyshenkilöt