Siirry sisältöön

Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työharjoittelua. Opiskelu alkaa 21.8.2023. 

Ensimmäinen viikko on orientaatioviikko, ja sen aikana tehdään opiskelijan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOKS)

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat metsäalasta kiinnostuneet henkilöt. Koulutus soveltuu hyvin myös metsänomistajille.

Tavoite

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Metsätalouden osaamisalan suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä kestävän metsätalouden mukaisesti niin työntekijänä kuin yrittäjänä. Puutuotannon lisäksi tutkinnon suorittanut voi työllistyä metsien monikäyttöön liittyviin töihin, kuten metsäluonnon suojeluun tai virkistysmetsien ja taajamametsien hoitoon.

Sisältö

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajat opiskelevat metsäalan perustutkinnossa metsätalouden osaamisalan tutkinnon osat. Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä, ja siihen kuuluu ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp).  
Ammatillisissa pakollisissa tutkinnon osissa syvennytään muun muassa raivaus- ja moottorisahan käyttötekniikoihin, metsien istuttamiseen ja kylvämiseen, puuston mittaukseen ja puutavaran määrän laskemiseen. 
Valinnaisissa opinnoissa on mahdollista tutustua esimerkiksi metsien monikäyttöön, energiapuun jalostukseen, turvetuotantoon, energiapuun korjuuseen ja varastointiin sekä metsätraktorin käyttöön. 
Yhteisissä tutkinnon osissa opiskellaan muun muassa viestintää ja vuorovaikutusta, matematiikkaa ja yhteiskunta- ja työelämätaitoja. 

Valintaperusteet

Hakijan tulee olla kiinnostunut metsäalasta ja metsuri-metsäpalvelujen tuottajana toimimisesta.

Kustannukset

Koulun kautta ostettava kirjallisuus n. 60 €, metsurin turvavarusteet, joissa koulu tulee tietyn osuuden vastaan.

Lisätietoja

Maarit Järvinen puh. 044 455 8013, maarit.jarvinen@winnova.fi

Hakeutuminen

Opintoihin haetaan 4.6.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella, johon on linkki tämän sivun yläosassa.

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt