Siirry sisältöön

Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina Ulvilan Kullaalla. Opetus järjestetään pääasiassa arkena iltaopetuksena sekä lauantaipäivisin. Maasto/työharjoituksia pidetään myös arkipäivisin koulun harjoituskohteilla sekä opiskelijoiden omilla harjoituskohteilla. 

Koulutus toteutetaan, kun osallistujia on vähintään 12.

Opetuskielenä on suomi. 

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat metsäalasta kiinnostuneet henkilöt. Koulutus soveltuu hyvin myös metsänomistajille.

Tavoite

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Metsätalouden osaamisalan suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä kestävän metsätalouden mukaisesti niin työntekijänä kuin yrittäjänä. Puutuotannon lisäksi tutkinnon suorittanut voi työllistyä metsien monikäyttöön liittyviin töihin, kuten metsäluonnon suojeluun tai virkistysmetsien ja taajamametsien hoitoon. 

Sisältö

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajat opiskelevat metsäalan perustutkinnossa(siirryt toiseen palveluun) metsätalouden osaamisalan tutkinnon osat. Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä, ja siihen kuuluu ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp).  
Ammatillisissa pakollisissa tutkinnon osissa syvennytään muun muassa raivaus- ja moottorisahan käyttötekniikoihin, metsien istuttamiseen ja kylvämiseen, puuston mittaukseen ja puutavaran määrän laskemiseen. 
Valinnaisissa opinnoissa on mahdollista tutustua esimerkiksi metsien monikäyttöön, energiapuun jalostukseen, turvetuotantoon, energiapuun korjuuseen ja varastointiin sekä metsätraktorin käyttöön. 
Yhteisissä tutkinnon osissa opiskellaan muun muassa viestintää ja vuorovaikutusta, matematiikkaa ja yhteiskunta- ja työelämätaitoja. 

Valintaperusteet

Hakijan tulee olla kiinnostunut metsäalasta ja metsuri-metsäpalvelujen tuottajana toimimisesta.

Kustannukset

Opiskelijan maksettaviksi tulevat metsurinvarusteet, jotka maksavat noin 300 €, sekä opiskelumateriaalit, jotka maksavat noin 100 €. Lisäksi luonnonhoitokortista ja kasvinsuojelukortista tulee kustannuksia.

Hakeutuminen

Opintoihin haetaan 28.4.2024 mennessä sähköisellä lomakkeella, johon on linkki tämän sivun yläosassa. Hakijat haastatellaan ennen hyväksymistä.

Yhteyshenkilöt