Siirry sisältöön

Muuttuva Esihenkilötyö 2024

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Erikoisammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Turuntie 9, Laitila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Valmennus toteutetaan 6-12 hengen ryhmässä. Valmennus sisältää kahdeksan kolmen viikon välein järjestettävää tapaamista iltapäivisin klo 13:00-16:00. 

Valmennuksen aikataulu:

  1. Valmentava esihenkilötyö (vko 16)
  2. Muuttuva toimintaympäristö ja oman vastuualueen nykytila (vko 19)
  3. Organisaation strategia oman vastuualueen arjessa (vko 22)
  4. Toiminnan taloudellisuus ja vaikuttavuus (vko 35)
  5. Asiakkaan rooli toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa (vko 38)
  6. Prosessien jatkuva parantaminen (vko 41)
  7. Henkilöstö ja työhyvinvointi (vko 44)
  8. Strategian toteuttaminen arjessa, mittaaminen ja arviointi (vko 47)

Valmennusryhmä kokoontuu Porissa, Tiedepuisto 3.

Kohderyhmä

Julkishallinnon johto ja esihenkilöt, joilla on riittävä kokemus johtamistyöstä sekä halu ja mahdollisuus kehittää oman vastuualueensa toimintaa strategialähtöisesti.

Tavoite

Valmennus tarjoaa eväitä esihenkilönä kehittymiseen ja uudistumiseen. Dialogisissa valmennustapaamisissa tarkastellaan erityisesti osallistujan oman vastuualueen toiminnan kokonaisvaltaista suunnittelua ja johtamista valmentavalla työotteella. Keskeisenä tavoitteena on organisaation strategian kirkastaminen oman vastuualueen toimintasuunnitelmassa ja toimintasuunnitelman parempi hyödyntäminen arjen johtamistyössä.

Kustannukset

Osatutkintoon tähtäävä valmennus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle ja työnantajalle maksutonta.

Työnantaja nimeää oppisopimusopiskelijalle työpaikkaohjaajan, joka tukee prosessin aikana työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä, sekä arvioi opiskelijan osaamista.

Hakeutuminen

Hakeutuminen tapahtuu WinNovan nettisivuilla. Ryhmään otetaan enintään 12 osallistujaa, jotka valitaan työtehtävien soveltuvuus huomioiden hakeutumisjärjestyksessä.

Ohje Porin kaupungin henkilöstölle:
Käy ensin keskustelu oman esihenkilön kanssa ja saatuasi suostumuksen häneltä, ilmoittautuminen HR-yksikköön (hr@pori.fi). Ohje WinNovan ilmoittautumiseen tulee sinulle tämän jälkeen HR-yksiköstä.

Yhteyshenkilöt