Siirry sisältöön

Myynti tänään – liiketoiminnan ammattitutkinto (verkkokoulutus)

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Ammattitutkinto
Toteutus
Verkkokoulutus
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Koulutuksen kesto 1- 1,5 vuotta.

Koulutus on päätoimista päivä/monimuoto-opiskelua, joka sisältää verkko-opintoja sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäksi toteutetaan ohjausta yksilö- ja ryhmäohjauksena. Ohjaukset ja opetus tapahtuvat Teamsin välityksellä.

Koulutukseen valittavalla tulee olla alan työpaikka tai hänen on hankittava alan työharjoittelupaikka ja työtehtävien tulee vastata suoritettavaa tutkintoa.

Koulutuksen alussa jokaisen opiskelijan kanssa tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Tutkinnon suoritus/näytöt tehdään ja arvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat suuntautua myynnin ja markkinoinnin erilaisiin työtehtäviin tai sinulle, joka jo toimit alalla ja haluat päivittää osaamistasi.

Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi, jos olet jo suorittanut liiketoiminnan perustutkinnon

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on

Koulutuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä. Tutkinnon suorittamiseksi valitaan osaamisala opiskelijan työnkuvan ja organisaation tarpeiden mukaan.

Sisältö

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (pakollinen), 30 osp

Opiskelija osaa

                                                                                                                

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen,  60 osp

Opiskelija osaa

Lisäksi esim. jokin seuraavista tutkinnon osista tai tutkinnon osa jostakin muusta tutkinnosta

Ratkaisumyynti, 60 osp                                                             

Opiskelija osaa

Tuoteryhmätyöskentely, 60 osp

Opiskelija osaa

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp

Opiskelija osaa

 

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp

Opiskelija osaa

Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp

Opiskelija osaa

Yhteensä                                                                                    150 osp

 

Valintaperusteet

Soveltuvat hakijat valitaan haastattelun kautta. Haastattelut viikolla 50. Hakijalla pitää olla käytössä oma tietokone.

Nykyisten työtehtävien tulee vastata suoritettavan tutkintoa tai opiskelija hankkii opintojen alussa tutkintoa vastaavan työpaikan. Työnantajan tulee sitoutua tutkinnon arviointiin. Tutkintokielenä on suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa. Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon.

Kustannukset

Omaehtoisena suoritettuna koulutuksen hinta on 200 € (+ alv 0 %). Oppisopimuskoulutuksena suoritettuna koulutus on maksuton.

Hakeutuminen

 Koulutukseen voi hakeutua joustavasti 27.3.2023 alkaen, viimeistään 15.11.2023 sivun yläosassa olevan HAE KOULUTUKSEEN painikkeen kautta.

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt