Siirry sisältöön

Perustason ensihoidon osaamisala, (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), perustason ensihoitaja

Hakeutuminen
Yhteishaku
Tutkinto
Lyhyt- tai korttikoulutus
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun alussa.
 
WinNovassa on mahdollisuus suorittaa opintoja kesäoppisopimuksella. Lyhyellä oppisopimuksella ns. kesäoppisopimuksella opiskelija voi edistää opintojaan lyhyissäkin työsuhteissa, vaikkapa kesätyössä. Lue lisää 
www.winnova.fi/kesaoppisopimus

Kohderyhmä

Valtakunnallinen yhteishaku Opintopolussa on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen.
Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.
Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä.
Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti.
Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Sisältö

Perustason ensihoidon osaamisalassa opitaan edistämään terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimimaan ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista ja -välineistä sekä oppikirjoista.

Huomio

YHTEISHAKU

Hakeutuminen

Tulossa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakuun 21.2.-21.3.2023 osoitteessa Opintopolku(siirryt toiseen palveluun)

Alan terveydentilavaatimukset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Opiskelijavalintaan sisältyy pakollinen soveltuvuuskoe.

Soveltuvuuskoe
Opiskelijavalintaan sisältyy pakollinen soveltuvuuskoe. Valintakokeen toteuttaa opiskelijavalintoihin erikoistunut yritys. Psykologisessa soveltuvuusarvioinnissa tutkitaan alalla keskeisiä oppimisvalmiuksia, motivaatiota, sosiaalisia taitoja ja valmiuksia ja psyykkistä kestävyyttä, kuten alalla vaadittavaa stressinsietokykyä. Valintakoe pitää sisällään lähitutkimusvaiheen, jossa on kirjallisia testejä ja kaksi etätutkimusvaihetta, jotka sisältävät psykologin videopuheluhaastattelun ja nettitestejä. Kaikki tutkimusvaiheet aikataulutetaan erikseen. Lisäksi toteutetaan mahdollisesti opettajan ja/tai terveydenhoitajan haastattelu. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ja hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Koe on hakijalle maksuton. 

Porin WinNovassa soveltuvuuskokeiden lähitestejä järjestetään 5.5.2023, 10.5.2023 ja 12.5.2023. Lähitestit järjestetään osoitteessa Tiedepuisto 3, Pori, Auditorio, alkaen jokaisena testipäivänä klo 10.00. 

Hakijan pitää olla sitoutunut siihen, että koulutuksen aikana työpaikalla tapahtuva oppiminen voi olla muualla kuin kotipaikkakunnalla. B-ajokortti tulee olla suoritettuna ennen kuin voi aloittaa tutkintoon kuuluvat sairaankuljetuksen opinnot.

HUOM. Opintopolun yhteishaussa EI VOI HAKEUTUA ammatilliseen peruskoulutukseen, jos on perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Jatkuva haku
Yhteishaun jälkeen mahdolliset vapaat paikat tulevat Jatkuvaan hakuun WinNovan verkkopalveluun.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään B1.2. 
Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet(siirryt toiseen palveluun)

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt