Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Kohderyhmä

WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa.

Työskentely lähihoitajana:

Tutkinnon perusteiden(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta pääsee tutustumaan tarkemmin tutkinnon muodostumiseen.

Vaatimuksia alalle:

Sisältö

Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala. Valittavana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala tai vammaistyön osaamisala. Kaikille pakollisina tutkinnon osina on Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Yhteiset tutkinnon osat ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Lisäksi tulee valinnaiset tutkinnon osat esim. toisesta ammatillisesta tutkinnosta. Näistä huomioidaan osaamisen tunnustamisena aikaisemmat suoritukset todistusten perusteella. 

Lähihoitajan tutkintoon sisältyy työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan avohoito- ja laitosyksiköissä sekä varhaiskasvatuksessa. Mikäli opintoihin tai työssäoppimiseen sisältyy työskentelyä alaikäisten parissa, on lähihoitajaopiskelijan esitettävä rikostaustaote.

Koulutus toteutetaan opiskelijan kanssa laadittavan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutus tapahtuu pakollisten tutkinnonosien ajan  seuraavasti: 5.3.2024 alkava n.2 iltaa/vko, tiistai ja torstai illat sekä verkko-opintoina. Osaamisalaopinnot toteutetaan valitun osaamisalan toteutussuunnitelman mukaan joko kaksi iltaa/vk tai yksi kokonainen päivä/vk ja verkko-opinnot. Suosituimmat osaamisalat järjestetään.

Kustannukset

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista ja -välineistä sekä oppikirjoista. Muuten koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus ja perustaidot käyttää omaa tietokonetta (verkko-opinnot).

Hakeutuminen

Terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys–ja-hyvinvointialalla(siirryt toiseen palveluun) 

Kielitaitovaatimukset: https://www.winnova.fi/koulutukset/hakeminen/valintaperusteet/kielitaitokuvaukset_ja_-kokeet

Koulutuksessa käytetään pääosin verkkotyöskentelyä, joten hakijalta edellytetään perustaidot tietotekniikassa ja laitteen käyttömahdollisuutta.  

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Täytä lomake huolellisesti ja vastaa kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. 

Soveltuvuuskokeet järjestetään keskiviikkona 31.1.2024 klo 10 alkaen,  Tiedepuisto 3, Pori (Auditorio 1. krs.) HUOMAA: Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuminen edellyttää kokeet järjestävän yrityksen ennakkotehtävän tekemistä (lähetetään sähköpostilla).

Ota mukaan henkilöllisyystodistus.

Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Yhteyshenkilöt