Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Kohderyhmä

Voit hakeutua opiskelemaan perustason ensihoitoa, jos olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja haluat lisätä, täydentää tai päivittää osaamistasi.

Sisältö

Perustason ensihoidon opintoihin sisältyy ajoharjoittelua ambulanssilla, joten opiskelijalla tulee olla B-luokan ajokortti ennen osaamisalan opintojen alkua.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Hakija on velvollinen toimittamaan tarvittaessa terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka pidetään WinNovan Tiedepuiston kampuksella. Hakijan tulee varata kokeeseen koko päivä. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi pääsy- ja soveltuvuuskokeen aikana (voimassa olevat ajokortit, passi, henkilötodistus).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tavoitteena on mitata hakijoiden valmiuksia opiskella ja toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmaratkaisua. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0–10 pistettä. Koulutukseen ei voi tulla valituksi ilman kokeeseen osallistumista tai jos kokeesta saa tulokseksi 0 pistettä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen.

Opinnoissasi perehdyt äkillisesti sairastuneen henkilön akuutti- ja ensihoitotyön toteuttamiseen työryhmän jäsenenä. Lisäksi perehdyt akuutti- ja ensihoitotyössä käytettäviin välineisiin, tutkimuksiin sekä lääkkeisiin.

Suoritettuasi opinnot voit toimia esimerkiksi erilaisissa ensihoidon yksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla, terveyskeskusten päivystysvastaanotoilla, kotihoidossa tai palvelutalossa.

Hakeutuminen

Hakuaika 15.9-1.12.2023. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 11.1.2024 klo 10, Tiedepuisto 3 Pori. Opintojen aloitus 16.2.2024. Koulutus toteutuu monimuoto-opintoina, lähiopetuspäivä perjantaisin klo 8-15.15.

Hakijan tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hakijoiden tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta hakemukseensa.

Yhteyshenkilöt