Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, täydennyshaku oppivelvollisten päiväryhmiin

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Päivä
Sijainti
Steniuksenkatu 8, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Koulutuksen kesto aikisemmasta osaamisesta riippuen on noin 2,5-3 vuotta. Opiskelu tapahtuu päiväopintoina. Lähiopetusta on maanantaista-perjantaihin klo 8.00-15.15. Työpaikalla oppiminen sisältää eri vuoroja kuten päivä-, ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroja. 

Kohderyhmä

Pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun oppimäärä. Koulutus suunnattu ensisijaisesti oppivelvollisille. 

Pyydettäessä hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot, rikostaustaote sekä tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. 

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa.

Työskentely lähihoitajana:

Vaatimuksia alalle:

Sisältö

Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala. Suosituimmat osaamisalat järjestetään. Osaamisalat sovitaan ennen osaamisalan tutkinnonosaan siirtymistä. 

Valittavana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala.

Kaikille pakollisina tutkinnon osina on Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 

Tutkintoon sisältyy myös valinnainen tutkinnon osa ja yhteiset tutkinnon osat (Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen). 

Lähihoitajan tutkintoon sisältyy työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sosiaali- ja terveysalan avohoito- ja laitosyksiköissä. 

Kustannukset

Oppivelvollisille koulutus on maksuton.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella www.winnova.fi.

Terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys–ja-hyvinvointialalla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Opiskelijavalintaan sisältyy pakollinen soveltuvuuskoe 4.12.2023. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Se sisältää kirjallisen osion ja psykologin haastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Koe on hakijalle maksuton.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan kielitaitokokeeseen. Koe järjestetään 29.11.2023 Raumalla. Tutkinnon kielitaitotaso vaatimus on B1.2. 

Valinnat koulutukseen tehdään mahdollisimman nopeasti soveltuvuuskoetulosten selvittyä. 

Yhteyshenkilöt