Siirry sisältöön

Suunhoidon osaamisala

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Steniuksenkatu 8, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimusopintoina, joten hakijalla tulee olla sopimus työpaikan kanssa oppisopimuksen laatimisesta tai työpaikka hammashuollon yksikössä.

Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opintoja tiistaisin kello 8.00-15.15 sekä käytännön työssä tapahtuvaa oppimista omalla työpaikalla.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) opintojen alkaessa ja oppisopimus työpaikan kanssa.

Opetuskieli on suomi.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta valmistuneelle lähihoitajalle tai lähihoitajaopiskelijalle, joka on suorittanut kaikki muut  lähihoitajakoulutukseen vaadittavat tutkinnon osat paitsi osaamisalaan kuuluvat kaksi suunhoidon tutkinnon osaa.

Koulutukseen hakeutuva on työsuhteessa hammashuollon työpaikaan tai työsuhde on alkamassa oppisopimuksella.

Työtunteja on oppisopimuksen aikana oltava minimissään 25h/viikossa.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi tutkinnon osaa Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 ops ja Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp.

Suunhoidon osaamisala tuottaa osaamisen toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä. Tavoitteena on työllistyä hammashoitajan tai lähihoitajan tehtäviin suun terveydenhuoltoon julkisiin tai yksityisiin terveydenhuoltopalveluihin.

Hammashoitajan työ on monipuolista työtä suun terveyden edistämiseksi. Hammashoitaja toimii hammaslääkärin työparina suun alueen sairauksien tutkimisessa ja hoidossa. Hän huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä hygienian ja aseptiikan toteuttamisesta. Hammashoitajan tulee hallita erilaisia hoitokäytäntöjä, materiaaleja, lääkeaineita ja instrumenttien käyttöä. Hän voi tehdä myös itsenäistä potilastyötä kuten hoidon tarpeen arviointi, suppeat suun terveystarkastukset, suun terveyden edistäminen sekä oikomishoidon osatehtävät. Hammashoitajan työhön kuuluu usein myös erilaiset toimistotehtävät, ajanvaraus, arkistointi ja kortistot, tilastointi, yhteydenpito yhteistyötahoihin ja joskus myös laskutus.

Hammashoitajan työssä vaaditaan hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, paineensitokykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia tiimissä. Pitää olla myös kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä. Hammashoitajan tulee olla palveluhenkinen ja näppärä käsistään.

Ammattiin soveltuvalla tulee olla hyvä terveydentila.                                           

Tietoa esim.  terveystilavaatimuksista ja rokotesuojasta

Kustannukset

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista,  oppikirjoista ja välineista.

Hakeutuminen

Valintaan vaikuttavat tekijät: Sinulla tulee olla tiedossa työpaikka tai työsuhde hammashuollon työpaikkaan, mihin oppisopimus laaditaan. Olet valmistunut lähihoitajaksi tai lähihoitajaopinnoistasi puuttuu enää osaamisala. Sinulla tulee olla hyvä terveydentila, olet motivoitunut ja alalle suuntautunut.  

Hakemukset käsitellään viikon 32 alussa ja hakijalle iilmoitetaan sähköpostilla haastatteluajankohta. Hakukelpoiset hakijat haastatellan 15.8.2023. 

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi hänet kutsutaan kielitaitokokeeseen. Tutkinnon kielitaitotasovaatimus on B1.2. 

Kielikoe järjestetään 2.8.2023 Porissa.

Valinnat koulutukseen valituille ilmoitetaan mahdolllisimman pian haastattelujen jälkeen hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Koulutus aloitetaan mikäli hakijoita on riittävästi.

Koulutukseen haku WinNovan www-sivujen kautta. 

Yhteyshenkilöt