Siirry sisältöön

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (Sammon Takojat)

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Erikoisammattitutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Valmennusohjelma muodostuu 16 lähipäivästä, joista 14 on valmennuspäivää ja 4 ohjattua pajaa pienryhmissä sekä käytäntöön soveltamisesta omassa yrityksessä tai työpaikalla. Valmennus toteutetaan kolmen päivän lähijaksoina ja ne pidetään maatilamatkailupaikoissa osallistujien sijainti huomioiden. Valmennuksen aikana suoritat omien ja organisaatiosi tarpeiden mukaisesti Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Hän osaa kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet. Tutkinnon suorittaja osaa valitsemiensa tutkinnon osien perusteella muotoilla tuotekehitystyön asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Hänellä on taito ottaa rohkeasti käyttöönsä uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä kehittämistiimin osana. Tuotekehitystyön tutkinnon suorittanut osoittaa kehittäjän mieltä toimien innovaattorina omassa organisaatiossaan.

Kohderyhmä

Sammon Takojat -valmennus on suunnattu kaikille, joiden työhön kuuluu tuotteiden, palvelujen tai toimintamallien kehittäminen.

Tavoite

Päivitä kehittämisosaamisesi uudelle tasolle.

Sammon Takojat valmennuksessa kehität oman työsi kannalta keskeistä tuotetta, palvelua tai uutta toimintamallia. Valmennuksesta saat tukea kehittämisprosessin läpivientiin ja sen johtamiseen. Opit kehittämään palvelujasi asiakaslähtöisesti, tuotteistamaan sen markkinoille ja rakentamaan asiakaskokemusta palvelumuotoilun keinoin. Saat rohkeutta ottaa käyttöösi uusia välineitä ja menetelmiä sekä tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja. Opit työskentelemään kehittämistiimin jäsenenä ja hyödyntämään verkostoja.

Sisältö

Lähipäivien moduulit ja aikataulu

  1. Mahdollisuuksien tunnistaminen 3.-5.5.2023
  1. Onnistumisen edellytykset 30.8-1.9.2023
  1. Tuotteistaminen 8.-10.11.2023
  1. Palvelumuotoilu/Brändi 31.1.-2.2.2024
  1. Sammon esittelyt 11.-12.4.2024

Valintaperusteet

Hakijalla tulee olla valtuudet tehdä kehittämistyötä omassa organisaatiossaan
Työsuhteessa olevan hakijan työnantajan sitoutuu tutkinnon arviointiin ja yrittäjänä toimiva hakija sitoutuu hankkimaan arvioijan vastuukouluttajan kanssa
Tutkintokielenä suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa 

Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valintaan hakeutumisjärjestyksessä

Kustannukset

Sammon Takojat -valmennuksen omarahoitusosuus omaehtoiselle opiskelijalle on 500 €. Oppisopimuksella valmennus on maksuton. Opiskelijan maksettavaksi tulevat koulutusmuodosta riippumatta valmennusjaksoihin liittyvät ruokailu- ja majoituskustannukset.

Hakeutuminen

Sammon Takojat -valmennukseen ja Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon osoitteessa www.winnova.fi 

Oppisopimusta voit hakea oman alueen oppisopimustoimistosta tai WinNovasta. Vastuukouluttajalta saat lisätietoa asiasta.

Yhteyshenkilöt