Siirry sisältöön

HyGGe- hanke ja verkosto

Hygge-hanke ja verkostot

HyGGe-koulu on kehitetty opetushallituksen rahoittamassa HyGGe-hyvinvointiteknologia hyödyksi hankkeessa.

HyGGe – hyvinvointiteknologia hyödyksi hanke oli Opetushallituksen vuosien 2019-2022 aikana rahoittama kahdeksan ammatillisen oppilaitoksen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää hyvinvointiteknologian opetusta ja oppimisympäristöjä.

Kehittämistyössä lähdettiin rakentamaan hyvinvointiteknologian opetukseen pedagogista palvelupolkua, joka tukee oppimista. Hanke toteutui korona aikana, jolloin etä- ja virtuaalioppimisen mallit nousivat tärkeään rooliin. HyGGe-verkosto lähtikin kehittämään virtuaalista hyvinvointiteknologian oppimisympäristöä, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen.

Suora lainaus hankkeen alkuperäisestä tavoitteesta kuuluu näin:
“HyGGe – hyvinvointiteknologia hyödyksi hankkeen verkoston yhteiset tavoitteet keskittyvät hyvinvointiteknologian alan pedagogisen palveluprosessin kehittämiseen. Palveluprosessin tavoitteena on yhdistää erityyppiset oppimisympäristöt, osaamisen hankkimisen tavat, tekniikka ja kokeilut moderniksi opiskelijan näkökulmasta yhtenäiseksi oppimisympäristökokonaisuudeksi. Verkoston yhteisenä tavoitteena on mallintaa tämä polku ja kokonaisuus.”

Tätä tavoitetta kohdin HyGGe-kehittäjät lähtivät työstämään teemoja neljässä kehittämisryhmässä keskittyen 1. Oppimisen polutukseen, 2. Virtuaalimaailmoihin, 3. Tutkinnon osien yhtymäkohtiin ja 4. Yritysyhteistyöhön. Tämän työskentelyn kautta muotoutui ajatus siitä, että tavoitteena olevassa hyvinvointiteknologian opetuksen palveluprosessissa edetään poluttaen oppimista tutkinnon osittain ja hyödynnetään asiakastarinoita sekä hyvinvointiteknologian laitteita oppimisen polulla.

HyGGe-verkoston yhteisinä tuotoksina syntyi mm. asiakastarinoita tehtävineen, virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä HyGGe-laite/tuotekortteja. Nämä kaikki on polutettu Wonda VR-virtuaaliympäristöön kaikille avoimeen HyGGe-virtuaalikouluun. Virtuaalikoulussa oppiminen voi edetä joko tutkinnon osittain ja tarinoiden kautta valmiiksi polutettuna tai kirjastosta hyödyntäen HyGGe-materiaalia soveltavasti. HyGGe-virtuaalikoulun rakentamisessa HyGGe-hankkeen kumppanina toimi 3dBear Oy.

HyGGe -verkoston yhteisen HyGGe-virtuaalikoulun lisäksi HyGGe-oppilaitoksissa on tehty paikallista hyvinvointiteknologian opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämistyötä sekä yritysyhteistyötä. HyGGe-verkostossa oli mukana eri kokoisia koulutuksen järjestäjiä, jotka olivat eri vaiheessa hyvinvointiteknologian koulutuksen kehittämisessä sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä osana opetusta. Verkosto tarjosi kehittäjille mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja toinen toisten tietotaidon hyödyntämiseen. Tämä tuki hyvin myös hankkeen yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja yhteisen HyGGe-virtuaalikoulun rakentamista.

HyGGe – verkostoa koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Kumppanioppilaitoksia ovat Ammattiopisto Tavastia, Forssan ammatti-instituutti FAI, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Novida-ammattiopisto ja lukio, Salon seudun ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammatti-instituutti TAI.

HyGGe –kehittäjät toivottavat innostavia hetkiä hyvinvointiteknologian oppimisen parissa ja kannustavat hyödyntämään HyGGe-aineistoa monipuolisesti ja idearikkaasti omassa opetuksessaan!

Terveisin,
WinNovan HyGGe-tiimi:
kehittäjäopettajat, Jonna Vuorinen, Eija Kallio & projektipäällikkö Mirva Julkunen

Koordinaattori:
WinNova

Osatoteuttajat:
FAI(siirryt toiseen palveluun)
Gradia(siirryt toiseen palveluun)
Novida(siirryt toiseen palveluun)
Tavastia(siirryt toiseen palveluun)
TAI(siirryt toiseen palveluun)
SSKKY(siirryt toiseen palveluun)
Tredu(siirryt toiseen palveluun)