Siirry sisältöön

Huoltajille ja opinto-ohjaajille

Huoltajille

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö

Kodin ja oppilaitoksen toimiva yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Sen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan itsenäistymistä ja vastuullisuutta, edistää opiskelua ja tukea opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kannustamme opiskelijoita kertomaan ja keskustelemaan kotona opiskeluun liittyvistä asioista.

Toivomme opiskelijoiden huoltajien ottavan yhteyttä WinNovaan aina, kun jokin asia askarruttaa liittyen opiskeluun tai opiskelijan hyvinvointiin. Vastuuopettaja tuntee opiskelijan tilanteen parhaiten, joten häneen kannattaa olla yhteydessä ensimmäiseksi.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat (huoltajaliittymä)

Huoltajat voivat seurata opiskelijan opintojen etenemistä Studentan huoltajaliittymän kautta. Huoltajat pääsevät näkemään identtiset tiedot opiskelijansa kanssa ja järjestelmässä voi seurata mm. poissaoloja, suorituksia ja ohjausta. 

Huoltajaliittymään kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (huoltajan). Kun huoltajan tiedot on tallennettu Studentaan, huoltajalle lähtee automaattisesti sähköpostiviesti tunnuksista hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Huoltajaliittymän salasanan lähettäjänä on noreply@studenta.fi. Yhteystiedot tulee täyttää opiskelijan henkilötietolomakkeelle opintojen alkaessa ja muutokset tulee ilmoittaa aina opiskelijan omalle vastuuopettajalle ja opintotoimistoon. Mikäli et ole saanut sähköpostiisi huoltajatunnuksia alaikäisen opiskelijan opintojen alettua, ota yhteyttä opintotoimistoon. Huom. Sähköpostiosoite on edellytys huoltajaliittymän käyttöön.

Ottaessasi huoltajaliittymän ensi kertaa käyttöön toimi Huoltajaliittymän ohjeen mukaan. Unohtuneen salasanan tilalle voi pyytää uuden kirjautumisikkunan unohditko salasanasi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)? –linkillä.

Linkki huoltajien kirjautumissivustoon (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Opiskelijan tullessa täysi-ikäiseksi voi hän määritellä, onko huoltajalla edelleen pääsy tarkastelemaan tietoja huoltajaliittymän kautta.

Studenta-opiskelijaliittymä

Poissaoloista ilmoittaminen

Opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolostaan välittömästi vastuuopettajalleen ja mikäli hän on työpaikalla oppimassa, myös työpaikkaohjaajallensa. Jos opiskelija sairastuu kesken päivän, hänen tulee ilmoittaa asiasta vastuuopettajalle/opettajille. Opettaja antaa luvan lähteä kotiin ja/tai ohjaa opiskelijan tarvittaessa hoidon tarpeen arviointia varten terveydenhoitajan vastaanotolle.

Alaikäisten opiskelijoiden poissaolojen ilmoittaminen opintohallintojärjestelmään 

Alaikäisen opiskelijan huoltaja saa tunnukset WinNovan opintohallintojärjestelmään. Sieltä huoltajat voivat seurata opintojen etenemistä, opintoihin osallistumista ja lähettää viestejä vastuuopettajille. Huoltajan tulee myös ilmoittaa alaikäisen opiskelijan poissaolot huoltajaliittymän kautta. Aloittavien opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväenillat syys-lokakuussa. Tilaisuuksissa huoltajille kerrotaan ammatillisesta koulutuksesta, opiskelusta, opiskelijapalveluista, kodin ja koulun yhteistyöstä sekä sovitaan yhteisistä yhteydenpidon tavoista. Mikäli et ole saanut sähköpostiisi huoltajatunnuksia alaikäisen opiskelijan opintojen alettua, ota yhteyttä opintotoimistoon. Sähköpostiosoite on edellytys huoltajaliittymän käyttöön.

Opintohallintojärjestelmän huoltajaliittymä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Alaikäisen opiskelijan osalta edellytetään poissaolosta aina huoltajan ilmoitusta. Huoltajan tulee ilmoittaa alaikäisen opiskelijan poissaolot huoltajaliittymän kautta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Yli 5 päivän sairauspoissaolosta opiskelijan tulee toimittaa terveydenhoitajan/lääkärintodistus. Opiskelija voidaan edellyttää tuomaan todistus myös lyhyemmästä ajasta, mikäli poissaolot ovat toistuvia ja on syytä tarkempaan terveydentilan seurantaan. 

Tutustu myös opiskelijan sääntöihin ja toimintaohjeisiin. Tietoa mm. poissaoloista ja SORA-lain vaatimuksista.


Opinto-ohjaajille

Verkostoyhteistyö ja opintojen ohjaus nivelvaiheessa yhdessä muiden oppilaitosten, peruskoulujen ja lukioiden kanssa on tärkeä osa opiskelijan opintopolkua.

Tältä sivulta ohjauksen ammattilaiset saavat ajankohtaista tietoa ammatillisesta koulutuksesta. Koulutustarjontaan, hakeutumiseen ja opiskelijapalveluihin voi tutustua tarkemmin sivuston muissa osioissa.

Nivelvaiheen tiedonsiirto

Nivelvaiheen tiedonsiirtoon liittyvät asiakirjat lähetetään osoitteeseen:

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Nivelvaiheen tiedonsiirto
Erityisopettaja Jari Kallioinen
PL 17
28101 PORI 

Kummikoulutoiminta

Alueemme lähiperuskoulut on jaettu kummikouluiksi eri opinto-ohjaajille. Kummikoulutoiminta tarkoittaa tiiviimpää yhteistyötä kummiopon ja peruskoulun välillä. Kummiopo toimii linkkinä lähiperuskoulujen ja WinNovan välillä ja toimii yhteistyötahona etenkin yhteishaun ja koulutustarjontaan liittyvissä asioissa. Kummiopo tulee esim. vanhempainiltoihin kertomaan koulutusvaihtoehdoista ja opiskelusta WinNovassa.

Yhteistyökoulut

Lähialueiden muut peruskoulut on nimetty yhteistyökouluiksi ja näillekin kouluille on nimetty yhteysopinto-ohjaajat WinNovasta, joihin voi olla yhteydessä.


Ajankohtaista #huoltajille ja opinto-ohjaajille

Tapahtumat