Siirry sisältöön

Opiskelun arkea

Tytöt WinNovan Tiedepuiston kampuksella tutkivat puhelinta

Täältä löydät mm. työ- ja loma-ajat, valmistumispäivät, vakuutukset, kustannukset, sovellukset ja kirjautuminen, opiskelijan säännöt ja velvollisuudet sekä lomakkeet.

Kirjautuminen järjestelmiin

Muuta tärkeää löytyy sivuilta:

Opiskelijan opas 2024-2025

Tunnukset ja kirjautuminen

Opiskelijalle luodaan tunnukset automaattisesti, kun hänen opiskeluoikeutensa on voimassa opintohallinto-ohjelmassa.

Opiskelijan oma tunnus ja salasana toimitetaan opiskelijalle ennen koulun alkua tai koulun alettua. Tutustu koulun sähköpostin käyttämiseen. Ko. tunnuksella pääset mm. sähköpostiisi (Outlook), O365-pilvipalveluun ja katsomaan tietojasi omasta opiskelijaliittymästä. 

Saamasi salasana on kertaluotoinen ja se pitää vaihtaa ennen muihin WinNovan järjestelmiin kirjautumista. Koulun verkon koneilla salasanaa pyydetään vaihtamaan ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Koulun verkon ulkopuolisella laitteella salasana vaihdetaan selainpostissa, osoitteessa https://mail.winnova.fi(siirryt toiseen palveluun).

Mikäli unohdat tunnuksesi tai et tiedä sitä, voit pyytää apua omalta vastuuopettajaltasi.

Älä käytä oppilaitoksen tunnusta kotikoneen asentamiseen tai sisäänkirjautumiseen!

Yhteydenpito ja koulun sähköposti

WinNovassa käytetään oppilaitoksen sähköpostia opiskelijoiden yhteydenpitovälineenä. Siksi on tärkeää, että luet sähköpostisi säännöllisesti ja tyhjennät postilaatikkoasi säännöllisin väliajoin, jotta saat kaikki opetushenkilöstöltä tai muilta henkilöstöön kuuluvilta tulevat viestit. Sähköpostitunnuksesi ovat samat kuin koulun tietoverkon käyttäjätunnuksesi. Mikäli haluat käyttää omaa sähköpostiasi postien vastaanottamiseen, ole ystävällinen ja ohjaa oppilaitoksen sähköpostit omaan osoitteeseesi.

Sähköpostitse yhteydenotot tapahtuvat aina koulun oman sähköpostin kautta. Gmail-, Hotmail- tai muista sähköpostiosoitteista tulleisiin viesteihin ei vastata opiskelijan tietoturvan vuoksi.

Näin luet sähköpostisi koulun ulkopuolelta:

1. Avaa internet-hakuselain ja kirjoita osoitteeksi http://mail.winnova.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

2. Merkitse käyttäjänimi-kenttään käyttäjätunnuksesi ja salasanakenttään salasanasi. Opiskelijoiden sähköposti on muodossa: Etunimi.A12345@student.winnova.fi.

Opettajasi, ryhmänohjaajasi ja muut oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvat ovat tavoitettavissa tietyin rajoittein myös puhelimitse koulupäivän aikana.

Mikäli soitat tai lähetät tekstiviestin, ota huomioon seuraavat seikat:

• opettajat vastaavat puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihin oppituntien aikana vain poikkeustapauksissa. varmin keino tavoittaa opettaja on lähettää hänelle sähköpostia.

• opettajat eivät välttämättä vastaa puheluihin/tekstiviesteihin työajan ulkopuolella.

• Jos otat yhteyttä sähköpostilla/tekstiviestillä, merkitse viestiin oma nimesi ja ryhmätunnus (esim. Matti Meikäläinen KMa16).

Tuudo-mobiilisovellus opiskelijoille

Tuudo on opiskelijan henkilökohtainen opintoarjen helpottaja. Sovelluksen voi ladata Play-kaupasta tai App Storesta. Tuudosta löydät oikean tilin WinNova-nimellä. Kirjautuminen koulun sähköpostilla ja salasanallasi.

Tuudosta löydät mm.

 • Studentan kautta tulevat lukujärjestykset
 • Studentan kautta tulevat suoritukset
 • Uutiset, tiedotteet ja tapahtumat
 • Ruokalistat
 • Linkit tärkeille sivuille, sovelluksiin ja lomakkeisiin
 • Karttoja ym.

Lue lisää ja lataa Tuudo puhelimeesi.(siirryt toiseen palveluun)

Yhteiset tutkinnon osat (YTOT)

Pakolliset ja valinnaiset ytot perustutkinnoissa

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on yhteensä 35 osaamispistettä perustutkinnon 180 osaamisteen kokonaisuudesta. Ytot jakautuvat kolmeen tutkinnon osaan, jonka alla on vaihteleva määrä yto-osa-alueita (yto-aineita)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ytojen pakolliset osaamistavoitteet
26 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

11 osp

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (Äi)
TAI: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (vaihtoehtoinen yllä olevan kanssa) (S2)

4 osp

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (Ruotsi)

1 osp

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (Englanti)

3 osp

Toiminta digitaalisessa ympäristössä (Digi)

2 osp

Taide ja luova ilmaisu (Talu)

1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

6 osp

Matematiikka- ja matematiikan soveltaminen (Ma)

4 osp

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (Fyke)

2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (Ykt)

2 osp

Työelämässä toimiminen (Tet)

2 osp

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (Yrto)

1 osp

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (Tyhy)

2 osp

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (Oura)

1 osp

Kestävän kehityksen edistäminen (Keke)

1 osp

Ytojen valinnaiset osaamistavoitteet

valitaan yllä olevista 3-9 osp:n laajuisia valinnaisia

9 osp

9 osp

Ytojen opiskelu

Oppivelvollisten opiskelijoiden pakolliset ytot (26 osp) opiskellaan lähiopetuksessa pääosin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintoja on tyypillisesti yhtenä tai kahtena päivänä viikossa.

Valinnaiset ytot (9 osp) valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa pääosin 2. vuotena perjantaisin tai verkko- ja monimuoto- opintoina, joista järjestetään yksi tai muutama lähiohjauskerta. Tietyt valinnaiset on mahdollista opiskella kesäopintoina tai työpaikalla.

Aikaisemmin opintoja suorittaneille (lukio, AMK tai ammattitutkinto) on tarjolla verkko-opintoja itsenäisenä opiskeluja silloin, kun osaamista ei voi tunnustaa aikaisemmista opinnoista. Verkko-opinnoissa voidaan edellyttää osaamisen osoittaminen paikan päällä opettajan läsnä ollessa.

Kaikkien opiskelijoiden on mahdollista saada tukea yto-opintoihin Porin ja Rauman osaamoissa.

Yto-osaamot

Aikaisemman osaamisen tunnustaminen/ytohoksaus

Opiskelijan aikaisempi osaaminen voidaan tunnustaa. Jos tutkinto on voimassa oleva tai siirtymäajalla, niin arvosanat siirretään suoraan niitä vastaaviin yto-osa-alueisiin (aineisiin). Arvosana muunnetaan tarvittaessa asteikolle 1 – 5. Arvosanaa on aina myös mahdollista korottaa. Tyypillisesti ainakin joku yto-aine pitää kuitenkin suorittaa. Tällä hetkellä voimassa tai siirtymäajalla olevia opintoja ovat:

 • Ammatilliset perustutkinnot, jotka ovat tulleet voimaan 1.8.2015 jälkeen
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet, jotka ovat tulleet voimaan 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Ei-voimassa olevissa opinnoissa ytohoks-opettajat arvioivat onko osaaminen vastaavaa ja ajantasaista tai jos sitä pitää täydentää.

Ytohoks-prosessi käynnistyy siten, että opiskelija toimittaa aikaisempien opintojensa todistukset vastuuopettajalle, joka liittää niiden kopiot opintohallintojärjestelmän dokumentteihin. Vastuuopettaja tai opo viestittää tämän jälkeen ytohoks-opettajille, että tunnustamisen prosessi voi alkaa. Ytohoks-opettaja tiedottaa opiskelijan oppilaitoksen sähköpostiin: Mitä hänelle on tunnustettu ja mitä osaamista pitää vielä hankkia. Sähköpostissa näkyy ohjeistus, miten jatkossa pitää toimia. Lisäksi opintohallintojärjestelmään kirjataan mitä valinnaisia on mahdollista tunnustaa 9 ops:n kokonaisuuteen ja millä arvosanalla. Opiskelija käy vaihtoehdot läpi vastuuopettajan kanssa myöhemmin hoks-keskustelussa ja sen perusteella vastuuopettaja lähettää uuden tunnustamispyynnön ytohoks-sähköpostiin.

Ohjauksen ajanvaraukset / Bookings

WinNovan opiskelijat voivat varata ohjausajan opinto-ohjaajalle ja ytohoks-opettajalle tai uraohjaukseen sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Linkit varausjärjestelmään löydät myös opiskelijaliittymän (Studenta) etusivulta ja Tuudo-sovelluksesta.

Opinto-ohjaus

Yhteisten tutkinnon osien HOKS-ohjaus

Uraohjaus

Verkko-opiskelu

Vaikka opetus järjestettäisiin lähiopetuksen sijaan vaihtoehtoisilla tavoilla, tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmien (HOKS) päivittämisessä tulee huomioida poikkeavien opetusjärjestelyiden vaikutus opintojen etenemiseen.


Ohjeita

Saat opettajaltasi toimintaohjeet ryhmäkohtaisesti ennen etäopiskelun aloitusta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä ko. opettajaan.


Digitaalinen oppimisympäristö itslearning ja etäluennot

Itslearning-aloitusohjeet opiskelijoille

Itslearning on pilvipohjainen digitaalinen oppimisympäristö ja oppimisen ohjausjärjestelmä, WinNovan digitaalinen kampus.

 • opiskelijat hankkivat osaamista erilaisten opetusmateriaalien ja tehtävien kautta, yksin tai ryhmässä
 • sovellusta pystytään hyödyntämään puhelimen/mobiililaitteen kautta eli siihen on ladattavissa ilmainen app (hakusanalla itslearning)

Opiskelijat pääsevät kirjautumaan sovellukseen WinNovan verkkosivun alareunassa olevan valikon linkin kautta tai suoraan osoitteesta http://winnova.itslearning.com(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ohje kirjautumiseen tietokoneella/internetselaimella: https://youtu.be/U3dccdUrJEY?si=a7D4r2Zj-fqX41iN (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ohje itslearning-sovelluksen käytön alkuun mobiililaitteella:

 1. Lataa itslearning-sovellus mobiililaitteeseesi Google Play tai AppStoresta
 2. Avaa sovellus ja valitse toimipaikka: ”Winnova (Länsirannikon koulutus Oy)”
 3. Kirjaudu O365 tunnuksilla sisään (etunimi.Anumerosi(at)student.winnova.fi ja salasana) ja näet kurssisi 

Huom. Mikäli kaikki toiminnot eivät mielestäsi toimi oikein sovelluksessa, pitää ohjelmaan joissakin tapauksissa kirjautua nettiselaimen kautta.

Ongelmatilanteissa ota ensisijaisesti yhteys omaan vastuuopettajaasi.


Etäluennot Teams

Etäluentoihin opettaja lisää linkit digitaalisen oppimisympäristön kurssialustalle ja/tai lähettää sähköpostitse. (Etäluentojärjestelmänä Teams, voidaan liittyä tietokoneella tai puhelimella/mobiililaitteella.)

Työ- ja loma-ajat

Syksy 2024

Koulu alkaa uusilla opiskelijoilla 6.8. ja jatkavilla opiskelijoilla 7.8.
Syysloma vk 43 (21.-25.10.)
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Joululoma 23.12.2024-7.1.2025

Huom. Jatkavien opiskelijoiden opiskelu toteutuu kesällä lähiopetuksena, etäopiskeluna tai koulutus-/kesäoppisopimuksella yrityksessä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Valmistumispäivät ja valmistumisjuhlat

2024

Tammikuu 19.1. ja 31.1.
Helmikuu 15.2. ja 29.2.
Maaliskuu 15.3. ja 28.3.
Huhtikuu 15.4. ja 30.4.
Toukokuu 15.5. ja 31.5.
Kesäkuu 14.6. ja 28.6.
Elokuu 15.8. ja 30.8.
Syyskuu 13.9. ja 30.9.
Lokakuu 15.10. ja 31.10.
Marraskuu 15.11. ja 29.11.
Joulukuu 20.12.

Opiskelun aikaiset vakuutukset

Kaikki opiskelijamme on vakuutettu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisessa toiminnassa sattuvien tapaturmien varalta.
 
Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa opiskelijan käytännön harjoittelutyössä sattuneet ja kysymyksessä olevalle opiskelumuodolle ominaisten olosuhteiden aiheuttamat tapaturmat. Tällöin oppilaitos on työnantajaan rinnastettava vakuutuksenottaja. Turvaan kuuluvat opiskelijat on tarkemmin määritelty laissa opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta. Työtapaturmavakuutuksen piiriin kuuluu ammatillinen tutkintokoulutus.
 
Ryhmätapaturmavakuutus on opiskelijoiden lisäturvavakuutus, joka korvaa tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla teoriaopetuksessa, liikuntatunneilla, välitunnilla sekä otettaessa osaa koulutuksen toteuttamissuunnitelman mukaisiin yhteisiin urheilutapahtumiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, tehtaissa tms. Tämän vakuutuksen piiriin kuuluvat myös koulumatkat. Ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin kuuluu ammatillinen tutkintokoulutus
 
Työvoimakoulutukseen osallistuvat on vakuutettu lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa. Vakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat itse opiskelussa ja opiskeluun liittyvissä olosuhteissa. Näitä ovat esimerkiksi koulumatkat, urheilu-, liikunta- ja välitunnit. 
 
Työsuhteen aikana tapahtuva koulutus kuuluu työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, jos työnantaja maksaa koulutusajalta palkkaa. Esimerkkeinä tästä ovat työajalla pidetyt, työnantajan kustantamat kurssit ja oppisopimuskoulutus.
 
Opiskelijat on myös vakuutettu kouluajan ulkopuolella tapahtuvan oppilaitoksen järjestämän ja ohjatun harrastustoiminnan osalta. Tapaturmista on aina tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön ja opiskelija voi hakea jälkikäteen vakuutusyhtiöltä hänelle aiheutuneita kustannuksia em. tapaturmiin liittyen. 

Opiskelun kustannukset

Ammatillinen perustutkintokoulutus ja valmentava koulutus ovat opiskelijalle maksuttomia. Lisäksi opiskelijaksi ottamisessa käytettävät pääsy- ja soveltuvuuskokeet ovat hakijalle maksuttomia. Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan kuitenkin periä maksu.
 
Ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa sekä L 531/2017 8 §:ssä tarkoitetussa muussa ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjä voi periä opiskelijalta kohtuullisen opiskelumaksun, jolla katetaan osittain koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.
Edellä tarkoitettuja maksuja ei voida periä työvoimakoulutuksessa eikä henkilöstökoulutuksessa. 

Henkilöltä voidaan periä maksu hyväksytyn arvosanan korottamisesta, jos hän haluaa korottaa tutkinnon suorittamisesta annettuun todistukseen tai valmentavan koulutuksen suorittamisesta annettuun todistuksen merkittyä arvosanaa.   

Koulutuksen järjestäjällä on harkintansa mukaan mahdollisuus jättää edellä mainitut maksut perimättä tai alentaa sitä opiskelijan vähävaraisuuden perusteella. 

Jos edellä mainittuja opiskelijalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien noudattaen, mitä korkolaissa säädetään. Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta L 531/2017, §105)  
 
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät maksut:
 
(Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta A 681/2017, §6)
 
Jos ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun perustutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle opiskelun edellyttämiä oppikirjoja tai muita opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja oppimateriaaleja taikka henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja työvälineitä, koneita, laitteita, materiaaleja ja muita tarvikkeita, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voi koulutuksen järjestäjä periä niistä maksun enintään todellisten hankinta- tai tuotantokustannusten mukaisesti. Jos opiskelija hankkii mainitut oppimateriaalit ja tarvikkeet muuten, häneltä ei voida periä tässä momentissa tarkoitettuja maksuja.
 
Maksuttoman opetuksen katsotaan sisältävän varsinaisen opetuksen ja siihen välittömästi liittyvät oheistoiminnat, kuten ohjauksen, kokeiden, myös uusintakokeiden, arvioinnin ja todistusten maksuttomuuden opiskelun aikana.

Opiskelijan säännöt ja toimintaohjeet

Järjestyssääntöjen tavoitteena on oppilaitosyhteisön kaikkien jäsenten päivittäisen työskentelyn ja toiminnan turvaaminen siten, että opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan, ja että jokaiselle työyhteisön jäsenelle taataan työrauha. Sivulta löydät myös mm. opiskeluhuoltosuunnitelman, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, päihdetyön toimintamallin, poissaoloasiat sekä kurinpitoasiat.


Ajankohtaista #opiskelijalle

Tapahtumat #opiskelijalle