Siirry sisältöön

Hanke ja verkosto

OLO yhteiskehittämisen yhteenveto

OLO – oikeus laadukkaaseen ohjaukseen hanke kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä Opetushallituksen kanssa toteuttamaan Oikeus osata -ohjelmaan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Ohjelmassa keskeistä ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittäminen. Oikeus osata ohjelmaa toteutetaan vuosina 2020 – 2022. 

OLO -hankkeessa on mukana 23 oppilaitosta ympäri Suomen. Valtakunnallinen verkosto on merkittävä oppilaitosten välisen ohjauksen keskustelun sekä kehittämisen foorumi. OLO-hankkeen yhteistyön verkkoalustalla mukana yli sata ammatillisen koulutuksen ohjauksen osaajaa.

OLO-verkosto (pdf)

OLO- verkostossa työstetään malleja ja käytänteitä, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti eri oppilaitoksissa. Verkostotyötä on teemoiteltu ohjauksen polun erivaiheiden näkökulmasta kymmeneen eri kehittämisryhmään. Lisäksi jokaisessa OLO -oppilaitoksessa on paikallista ohjauksen kehittämistyötä ja paikallisia tuotoksia.

Verkosto on yhteisen kehittämisen äärellä säännöllisesti kerran kuukaudessa OLO -viikoilla, jolloin kehittämisryhmät koontuvat teemakohtaisiin OLO-teematupiin kolmena aamupäivänä. Hankkeen toimintamallissa hyödynnetään jaettua asiantuntijuutta ja verkostosta on valittu boosterit kuhunkin pienryhmään teemakohtaisiksi veturiksi/boosteriksi. Pienryhmien teemat on valittu kevään 2021 yhteiskehittämisen perusteella aiheista, jotka verkostosta arvioitiin yhteiskehittämisen näkökulmasta tarpeellisiksi.

OLO-viikkojen lisäksi koko verkosto on tavannut yhteisissä arviointi- ja verkostotapaamisissa, joissa on luotu yhteisiä raameja ja aikatauluja tekemiselle.

Verkostuen ja vertaiskehittäen (pdf)

OLO-toimijat osallistuvat myös VALO – Valtakunnallista laatua ohjaukseen hankkeen kautta tehtävään Ohjauksen kriteeristön kehittämistyöhön sekä muuhun Oikeus osata -hankkeiden keskinäiseen yhteistyöhön.

OLO – hankkeen koordinaatio-oppilaitoksen yhteystiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova,
etunimi.sukunimi@winnova.fi

OLO – ohjauksen asiantuntijat:
Opinto-ohjaajat: Sari Karasti, Johanna Tomberg, Timo Lehto, Klaus Hoffström
Uraohjaaja: Sanni Mäkelä
Vastuuopettaja: Maarit Nikmo
Erityisopetuksen koordinaattori: Jari Kallioinen

OLO – hankehallinto:
WinNovan Kehitys – ja kansainvälisyyspalvelut:
Projektipäällikkö: Mirva Julkunen
Digituki: Anu Sköld-Nurmi

OLO-verkosto

Koordinaattori: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Ammattiopisto Spesia
Careeria Oy
Kankaanpään opisto / Pohjois-Satakunnan
kansanopiston kannatusyhdistys ry
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Hyria koulutus Oy
Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
Keuda
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, LHKK
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida – ammattiopisto ja lukio
Savon ammattiopisto, Sakky
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Oulun Palvelualan Opisto /Marttayhdistysten liitto ry, OPAO
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
Työtehoseura Ry, TTS
Vamia
Ylä-Savon ammattiopisto, YSAO
Suomen Diakoniaopisto, SDO