Siirry sisältöön

Uraseurantatutkimus

Uraseurantatutkimus logo

Hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu uraseurantatutkimus toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille. Toimintamalli on uusi, sillä Suomessa ei ole aiemmin toteutettu toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille suunnattua uraseurantatutkimusta. Uraseurantatutkimuksen aineisto koostuu Kankaanpään opistosta, Sataedusta ja WinNovasta vuosina 2020, 2021 ja 2022 (1–6) valmistuneille (ammatillisen perustutkinnon suorittaneet) suunnatusta kyselystä (n = 1083) sekä valmistuneiden ja työnantajien haastatteluista (n = 22).​

Uraseurantatutkimuksesta voi saada tietoa mm. seuraavista kysymyksistä: Millaista osaamista valmistuneet ja työnantajat korostavat? Miten valmistuneet kokevat koulutuksen tuottaman osaamisen vastaavan työelämässä tärkeää osaamista? Miten tyytyväisiä valmistuneet ovat saamansa koulutukseen? Mihin valmistuneet ovat työllistyneet? ​

Tutkimuksen tulokset löytyvät Power BI -raportista. Raportissa voi tehdä monenlaisia suodatuksia mm. oppilaitoksen, tutkinnon alan ja valmistumisvuoden mukaan. Lisäksi käyttäjä voi suodattaa tuloksia napsauttamalla raportin sinisiä palkkeja esim. jos haluaa nähdä työssäoppimisjakson tärkeys osana koulutusta, arvo 5 -vastanneiden näkemykset muihin asiakokonaisuuksiin

Microsoft Power BI​(siirryt toiseen palveluun)

Raporttiin myös lyhytlinkki: bit.ly/uraseurantatulokset3 (siirryt toiseen palveluun)

Tutkimuksen toteutustapa sisältäen käytetyn kyselylomakkeen sekä teemahaastattelurungon löytyy tekstiraportista. Tekstiraportti sisältää myös valmistuneille ja työnantajille tehtyjen haastattelujen analyysin. Tekstiraportti

Lisätietoja

HAMK Edu
Heta Rintala
(etunimi.sukunimi@hamk.fi)