Siirry sisältöön

Nivelvaihe

Nivelvaiheen tiedonsiirto

Nivelvaiheen toimiva tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijan sujuvan opintojen aloituksen toisella asteella. Kehittämistyön tavoitteena oli pureutua perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen tiedonsiirtoon ja mallintaa, miten tiedonsiirto toteutuisi laadukkaasti.

Työskentelyn tuloksena syntyi visuaalinen tiedonsiirtomalli, joka esittelee erilaisia tiedonsiirron tapoja.

Siirtymävaiheen ohjauksen hyvät käytänteet

Oppilaiden hakeutuessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tulee kiinnittää huomiota siirtymävaiheessa tapahtuvaan ohjaukseen. Tavoitteena on laadukas siirtymävaiheen ohjaus ja onnistunut siirtymä kaikille nuorille. Hyvässä ohjauksessa kiinnitetään erityisesti huomioita moniammatilliseen ohjausyhteistyöhön eri kouluasteiden välillä. Tavoitteena on tukea siirtymävaiheen laadukasta ohjausta ja mietittävä myös sitä, missä vaiheessa perusopetusta ohjaus aloitetaan. Tässä on koottu käytännön vinkkejä siirtymävaiheen ohjauksen toteutuksista ja toimintamalleista eri puolilta Suomea.

Oppilaitoskohtaiset tuotokset

Kpedu: Siirtymät koulutukseen(siirryt toiseen palveluun)

(siirryt toiseen palveluun)

Luksia #OLO-ohjausvideot

Luksian OLO-työnä kehitettiin ohjausvideot hakeutumisen ja urasuunnittelun tueksi. Ohjausvideoissa esitellään perustutkintoja.

Videot on laadittu, niin että alan ja tutkinnon esittely opiskelijan kokemana on keskiössä. Videoita voi hyödyntää perusopetuksessa ammatinvalinnan tukena sekä ammatillisissa oppilaitoksissa siirtymävaiheissa.

Tutustu ja hyödynnä #OLO-ohjausvideoihin

FAI Pitkän ohjauksen malli

Forssan ammatti-instituutissa on kehitetty ns. pitkän ohjauksen mallia, joka sisältää ammatteihin ohjausta ja tutustumista jo perusopetuksen eri vuosiluokille suunnatusti.

OLO pitkän ohjauksen malli FAI (pdf)
Suomen koulutusjärjestelmä -juliste (pdf)
Ammattikoulutrivial -pelilauta (pdf)
Kouluhaastattelu (pdf

Hakeutumisvaiheen palvelukortit Luovi

Tule tutustumaan – Ammattiopisto Luovi(siirryt toiseen palveluun)

Webinaarivideot