Siirry sisältöön

Tuotokset

OLO yhteiskehittämisen osa-alueet

Verkoston kehittämistyö jaettiin ohjauspolulla teemoihin. Tutustu kehittämistyön tuotoksiin. 

Nivelvaihe

Nivelvaiheen tiedonsiirto Nivelvaiheen toimiva tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijan sujuvan opintojen aloituksen…

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021 ja sen myötä oppivelvollisuus laajeni koskemaan…

Hyvä aloitus

Opintojen aloitus on tärkeä vaihe, jotta opiskelija kiinnittyy opintoihin ja…

Erityinen tuki

Erityinen tuki on opiskelijan ohjausta ja tukemista niissä oppimisympäristöissä ja…

Ohjauksen työkalut

Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen, hänen tarpeistaan lähtevään ohjaukseen koko opintojen…

Urasuunnittelu

Valinnainen tutkinnon osan osa-alue Urasuunnitteluvalmiudet ovat avainasemassa elinikäisessä oppimisessa ja…

Päättövaiheen ohjaus

Opintojen päättövaiheessa ohjauksen tavoitteena on varmistaa opiskelijan ammattiin valmistuminen, ammatillisen…