Siirry sisältöön

Päättövaiheen ohjaus

Opintojen päättövaiheessa ohjauksen tavoitteena on varmistaa opiskelijan ammattiin valmistuminen, ammatillisen kasvun jatkuminen sekä ohjata itsenäiseen tiedonhankintaan ja päätöksentekoon. Opiskelijan ohjauksessa painottuvat jatko-opintomahdollisuuksien esitteleminen ja työelämään siirtymisen ohjaus.

Työryhmän tavoitteena oli tuottaa kiinnostava ja helppokäyttöinen työkalu opiskelijoiden ohjauksen tueksi opintojen päättymisen nivelvaiheessa. Työkalun avulla oli tavoitteena tuoda näkyväksi moninaiset vaihtoehdot opintojen päättövaiheessa, jotta jokainen opiskelija löytäisi oman polkunsa.

Opintojen päättövaiheen ohjauksen työkalu kehitettiin yhdessä usean oppilaitoksen ohjauksen toimijoiden kanssa, mikä lisää sen laatua ja hyödynnettävyyttä.

Lopputuloksena on opiskelijalle suunnattu työkalu, joka antaa tietoa ja ymmärrystä opintojen jälkeisistä vaihtoehdoista. Sen avulla opiskelija löytää omaan elämäntilanteeseensa sopivan jatkopolun.

Työkalu lisää opiskelijan aktiivisuutta, osallisuutta ja itseohjautuvuutta.

Työkalu palvelee paitsi opiskelijoita, oppilaitoksen henkilöstöä ja muita ohjaustyötä tekeviä tahoja sekä huoltajia.

Tuotos palvelee valtakunnallisesti ja oppilaitokset voivat täydentää sitä paikallistason mukaisesti.

Opintojen päättövaiheen jatko-ohjaus (pdf)

Oppilaitoskohtaisia tuotoksia

WinNova: Työelämä- ja jatko-opintoinfo 2022

Webinaarivideot