Siirry sisältöön

Urasuunnittelu

Valinnainen tutkinnon osan osa-alue

Urasuunnitteluvalmiudet ovat avainasemassa elinikäisessä oppimisessa ja muuttuvassa työelämässä toimimisessa. Kehittämistyön tavoitteena oli vahvistaa opiskelijan urasuunnittelutaitoja.

Loimme paikallisesti tarjottavan valinnaisen tutkinnon osan osa-alueen: Urasuunnittelutaitojen vahvistaminen (3 osp). Tämä laajentaa ja syventää pakollisen Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet tutkinnon osan osa-alueen (1 osp) tuomaa osaamista.

Kokonaisuus sisältää osaamistavoitteet, arviointikriteerit, tehtävät ja tukea arviointiin. Oppilaitoksilla on vapaus luoda oma toteutussuunnitelma hyödyntäen tukimateriaalia.

Paikallisesti tarjottava valinnaisen tutkinnon osan osa-alue: Urasuunnittelutaitojen vahvistaminen (3 osp) (pdf)

Toiveena on, että tulevaisuudessa Urasuunnittelutaitojen vahvistaminen (3 osp) tulisi valtakunnalliseksi valinnaiseksi tutkinnon osan osa-alueeksi.

Työryhmä teki tästä esityksen Opetushallitukselle.

Urasuunnitelman tietosisältö 

OLO-hanke yhdessä VALO-verkoston kanssa laati OSAOn koordinoimana ehdotuksen urasuunnitelman tietosisällöksi. Ehdotus on viety tiedoksi Opetushallitukselle. 

Ohessa Tietomalli opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman minimisisällöstä -asiakirja sekä työskentelyprosessista kertova esitys ja blogikirjoitus. 

Tietomalli opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman minimisisällöstä (pdf)
Ehdotus opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman minimisisällöksi (pdf)

Urasuunnitelma vie ohjausta eteenpäin | Taitotalo(siirryt toiseen palveluun)

Oppilaitoskohtaiset tuotokset

Ysaon paikallinen toteutus urasuunnitteluvalmiudetkurssista

OPAO opiskelu ja urasuunnitteluvalmiudet

OPAO opiskelu ja urasuunnitteluvalmiudet (pdf)

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmius -kurssi 1 osp Vamiassa

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (pdf)

Ohjausposteri (pdf)

Webinaarivideot

Urasuunnittelutaitojen vahvistaminen (pdf)

Urasuunnitelman tietosisällön kehittäminen VALO-verkostossa -webinaarivideo