Siirry sisältöön

Hyvän ohjauksen kriteerit

Asuntolatoiminnan logo

Hyvän ohjauksen kriteerit

Hyvän ohjauksen kriteerien uudistusprosessi

VALO -valtakunnallista laatua ohjaukseen koordinaatiohankkeen erityistehtävänä on ollut Hyvän ohjauksen kriteerien (HOK) uudistaminen. VALO verkostoon on kuulunut ammatillisen koulutuksen Oikeus Osata 1.1. Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen toimenpidekokonaisuuden hanketoimijoita. Hyvän ohjauksen uudistustyön prosessia on viety VALOssa eteenpäin Opetushallituksen asettaman aikataulun ja linjausten mukaisesti.

Elokuussa 2021 aloitettiin Hyvän ohjauksen kriteerien uudistustyön prosessi verkostossa. Syksyn ensimmäiset tapaamiset toteutettiin isolla (70 henkilöä) verkostolla, jonka jälkeen uudistustyön toimijaverkostoa tiivistettiin noin 25 henkilöön ja viiteen lukusaliryhmään. Loka-tammikuun lukusaliryhmien työskentelyn tavoitteena oli tiedonhankinta, näkökulman laajentaminen sekä yhteinen dialogi työryhmissä.

Helmikuussa 2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestivät yhdessä Hyvän ohjauksen kriteerien tilannekuvawebinaari, jossa uudistustyöprosessi esiteltiin perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen toimijoille. Webinaarin jälkeen laadittiin kriteerien uudistustyötä tukemaan HOK kirjoitustyön lähtökohdat ja sisältönäkökulmat. Kirjoitustyössä edettiin pienryhmien sisältönäkökulma tarkastelun ja kirjoittamisen kautta. Huhti-toukokuussa keskityttiin yhteisesti kokonaisuuden tarkasteluun, rakenteen ja sisällön selkiyttämiseen sekä kriteerien luonnoksen loppuunsaattamiseen. Luonnos valmistu VALO päätösseminaariin 7.6.2022.

Syksyllä 2022 uudistusprosessin kokonaisuuden ohjaus ja toteutus jatkui Opetushallituksen toimesta. VALO verkostotoimijoiden työskentely jatkui käsitteiden määrittely ja kuvioluonnoksen laadinnan parissa. Osa verkostohankkeista päättyi jo kesäkuussa, mutta kehittämistyössä jatkoi silti sitoutunut ja aktiivinen työryhmä koko syksyn ajan.

Kokonaisuudessaan Hyvän ohjauksen kriteerien uudistusprosessi toteutui osaavien ammatillisen koulutuksen ohjauksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Työryhmä perehtyi ohjauksen teoriatietoon, kävi hyvää keskinäistä dialogia sekä ylläpiti positiivista yhdessä työskentelyn ilmapiiriä koko prosessin ajan. Uudistusprosessin vahvuutena on ollut ammatillisen koulutuksen ohjaustyön ammattilaisten osallistaminen prosessiin. Hyvän ohjauksen kriteerien kehittämistyö perustui lähes kokonaan verkkotyöskentelyyn. Aito kohtaaminen ja kehittäminen onnistui hienosti myös verkon välityksellä.

Kirjoitustyössä mukana:

Laiho Sari
Vainio Marianne
Nikmo Maarit
Askinen Noora
Pietiläinen Paula
Törnwall Pia
Hämäläinen Tiia
Riitta Rantamaa
Eerola Susanna
Kangasmäki Katja
Korpi Minna
Mulari Mari
Mellin Ulla
Antinoja Päivi
Nurminen Tuija
Valtanen Katja
Huittinen Katri
Laine Annu-Riina
Lampen Kati
Wolin Benita
Kronholm Suvi
Sköld-Nurmi Anu
Katila-Niemi Anna-Leena
Ala-Ruona Seija
Landen Anne-Mari
Tiina Kallio
Tamara Palmros-Aalto