Siirry sisältöön

VALO - Valtakunnallista laatua ohjaukseen

VALO-hankkeen pääkohdat

Avointa, vuorovaikutteista ja voimaannuttavaa

VALO-hanke koordinoi laajaa ohjauksen kehittämisen ja laadun parantamisen kokonaisuutta, joka on osa Oikeus osata –ohjelmaa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotisessa kehittämisohjelmassa (2020-2022) on tuettu ohjausta ja oppimisen edellytyksiä alueellisesti, paikallisesti ja valtakunnallisesti. VALO-koordinaatio on mahdollistanut vertaiskehittämisen ja yhteistyön.

Opinto-ohjauksen kehittämiseksi ja ohjauksen laadun parantamiseksi on toiminut kymmenen laajaa hankeverkostoa, joissa on ollut mukana yhteensä 90 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Kehittämisen kohteina ovat olleet siirtymä- ja nivelvaiheet, hakeutumisvaihe, opintojen aikainen ohjaus, uraohjaus ja ohjaus opintojen päättyessä, vaativan erityisen tuen ohjaus ja hyvän ohjauksen kriteerit. Suomen- ja ruotsinkielisissä verkostoissa on edustettuina ammatillisia oppilaitoksia, erityisoppilaitoksia, opistoja ja säätiöitä.

VALOn nettisivuilla kootaan ja jaetaan hankeverkostojen tuloksia ja hyviä käytäntöjä.