Siirry sisältöön

Koordinaatio

Verkostohankkeiden tavoitteena on edistää ammatillisten oppilaitosten sosiaalisesti vastuullista toimintaa sekä lisätä puhetta ja tietoisuutta sosiaalisesta vastuullisuudesta. Verkostohankkeet kehittävät työkaluja sekä toimintamalleja

  • opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin
  • oppilaitosyhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön
  • opiskelijoiden arjenhallintataitojen parantamiseen ja
  • hyvinvointijohtamiseen.

Välitä!-koordinaatiohanke edistää hankkeiden verkostoitumista, vertaiskehittämistä ja -oppimista sekä viestintää. Toimintamuotoina mm. Välitä!-koordinaatioryhmä, viestinnälliset toimenpiteet, Välitä!-verkostofoorumi sekä verkostohankkeiden työn arviointi ja seuranta. Välitä!-koordinaatiohanketta toteuttaa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja ruotsinkielisestä koordinaatiosta vastaa Yrkesakademin i Österbotten YA!.

Målen för nätverksprojekten är att  främja läroantalternas socialt ansvarsfulla verksamhet genom att öka diskussioner och kunskapen om social hållbarhet. Nätverken utvecklar verktyg och verksamhetsmodeller för:

  • studerandes möjligheter till deltagande och påverkan
  • stödja välbefinnandet i läroanstaltsgemenskaperna för att främja likabehandling och jämlikhet
  • stärka de studerandes färdigheter att hantera vardagen och
  • utveckla ledningen av välbefinnandet

Visa omsorg! koordineringsprojektet främjar nätverkande, kollegial utveckling och -lärande samt kommunikation. Verksamhetssätten är Visa omsorg! koordineringsgrupp, nätverksforum, informationsspridning samt utvärdering och uppföljning av arbetet inom nätverksprojekten. Koordineringen genomförs av Länsirannikon Koulutus Oy WinNova och Yrkesakademin i Österbotten ansvarar för den svenskspråkiga koordineringen.

Välitä! infograafi (pdf)
Visa omtanke! infografik (pdf)

Yhteystiedot:

Jonna Malmivuori
Kehittämisasiantuntija

etunimi.sukunimi@winnova.fi
044 455 8170
Tiedepuisto 3, Pori

Mirva Julkunen
Kehittämisasiantuntija

etunimi.sukunimi@winnova.fi
044 455 8300
Turuntie 9, Laitila

Ruotsinkielinen koordinaatio:
Harriet Bystedt
Lektor

fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
050 336 82 80
Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa