Siirry sisältöön

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021 ja sen myötä oppivelvollisuus laajeni koskemaan perusopetuksen 1.1.2021 ja tämän jälleen suorittaneita. Samalla toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia. Oppivelvollisuuslaki velvoittaa oppivelvollisia hakemaan toisen asteen opintoihin ja oppilaitoksia valvomaan opintojen etenemistä.

Kehittämistyön tavoitteena oli nostaa esiin ne oppivelvollisuuteen liittyvät kysymykset, jotka puhuttavat tällä hetkellä, kun laki on juuri tullut voimaan ja toimintaa kehitetään oppilaitoksissa.

Oppilaiden hakeutuessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tulee kiinnittää huomiota siirtymävaiheessa tapahtuvaan ohjaukseen. Hyvässä ohjauksessa kiinnitetään erityisesti huomioita moniammatilliseen ohjausyhteistyöhön eri kouluasteiden välillä. Tavoitteena on tukea siirtymävaiheen laadukasta ohjausta ja mietittävä myös sitä, missä vaiheessa perusopetusta ohjaus aloitetaan.

Myös ensimmäiset oppivelvollisuusikäisten opiskelijoiden muutostilanteet opiskelussa ovat tulleet käsiteltäväksi. Toteutimme kyselyn 22 ammatilliselle oppilaitokselle, joilta kysyttiin elämäntilanteeseen liittyviä muu painava syy –perusteella tehtyjä opiskelun keskeytyksen perusteluita.

Kyselyn tulokset oppivelvollisuusikäisten ammatillisten opiskelijoiden keskeytysten syistä (pdf)

Oppilaitoskohtaiset tuotokset

Toimintaohje ohjauksen ja oppimisen tuen ja opintojen etenemisen seurantaan

(siirryt toiseen palveluun)

Oppivelvollisuuden prosessit Vamiassa

Oppivelvollisuuden prosessit (pdf)

Webinaarivideot