Siirry sisältöön

Palvelupolut ja kartat

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen ja joka tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi.

Ammatillisissa oppilaitoksissa näihin tavoitteisiin vastaavat useat ohjauksen toimijat. Ohjaustoimijoiden roolien selkeys ja saumaton yhteistyö ovat edellytyksenä sille, että opiskelija saa oikea-aikaista ja hänen tarpeisiinsa vastaavaa ohjausta.

Työryhmän tavoitteena oli koota ohjauksen toimijat, selkeyttää heidän roolejaan ja kuvata ohjauksen kokonaisuutta opiskelijan näkökulmasta. Lisäksi mallin tavoitteena oli kytkeä OLO-hankkeessa tuotetut ohjauksen työkalut yhdeksi helposti käyttöön otettavaksi kokonaisuudeksi.

Kuvaukseen on valittu sellaisia toimijoita, joita laki ja asetukset määrittävät kuuluvaksi kaikille ammatillisille oppilaitoksille. Oppilaitoksissa käytetään erilaisia nimityksiä ohjauksen toimijoista, esim. vastuuopettaja, ryhmänohjaaja, tutoropettaja, omaopettaja, oma opettaja. Valitsimme tässä kuvauksessa yhden termin kuvaamaan aina yhtä ohjauksen toimijaa.

OLO palvelupolku (pdf)

OLO palvelupolku (pptx)

OLO ohjausta opintopolun eri vaiheissa (pdf)

Oppilaitoskohtaiset tuotokset

Ohjauksen prosessi Vamiassa

Ohjauksen prosessi (pdf)

Sakky – Ohjauksen polku

Kuvan tekstivastine

WinNova – Tervetuloa ammatilliseen koulutuksen polulle

Webinaarivideot

Ohjauksen palvelupolku (pdf)

OLO-palvelupolku muokattava versio (pptx)
Tekstit ja henkilöhahmot ovat muokattavissa, joten muokkaa ja hyödynnä omassa oppilaitoksessasi.