Siirry sisältöön

Ohjauksen työkalut

Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen, hänen tarpeistaan lähtevään ohjaukseen koko opintojen ajan. Hyvä ohjaus on kunnioittavaa, ystävällistä ja vilpitöntä kohtaamista, jossa opiskelijan elämä ja hänen merkityksensä otetaan todesta.

Kehittämistyön tavoitteena oli vahvistaa ohjaustyötä tekevien ohjausosaamista tarjoamalla työkaluja, joiden avulla heidän on mahdollista vahvistaa opiskelijoiden minäpystyvyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Halusimme luoda materiaalin, joka olisi tukena arjessa ja joka olisi helppo ottaa käyttöön.

Konkreettiseksi ohjauksen työkaluksi valmistuivat Ohjauksen kortit. Ohjauksen kortit sisältävät harjoituksia, jotka antavat opiskelijalle mahdollisuuden olla aktiivinen ja jotka vahvistavat heidän itsetuntemustaan ja vuorovaikutustaitojaan.

Kortit suunniteltiin sekä sähköiseksi että fyysisiksi korteiksi ja ne jaoteltiin kolmeen pääryhmään:

  1. Opintojen alussa
  2. Opintojen aikana
  3. Opintojen päättyessä, tulevaisuuteen suuntautuminen

Kiitokset ja kehut ohjauksessa

Kiitokset ja kehut piristävät kaikkien päivää. Arjessa ja opiskelijan ohjauksessa pienillä positiivisilla asioilla on suuri merkitys.

OLO-hanke yhteistyössä VALO-koordinaatiohankkeen kanssa kehitti kehu- ja kiitos -tarrat ohjauksen työkaluksi.

Oppilaitoskohtaiset tuotokset

Sakky: Korttisarja opiskelijoille ja ohjauksen tueksi opiskelijoiden kanssa toimiville opiskelijan polun eri tilanteisiin.

Sakky: Korttisarja opiskelijoille ja ohjauksen tueksi opiskelijoiden kanssa toimiville opiskelijan polun eri tilanteisiin (pdf)

Ohjauksen ja tuen opas Omniassa

Omniassa on uudistettu henkilökohtaistamisen käytänteitä ja prosesseja. On luotu henkilökohtaistamisen toimintamalli ja uudet HOKS -lomakkeet. Samalla Omniassa ollaan päivitetty ohjauksen ja tuen prosesseja, asiakirjoja ja käytänteitä. Syntyi kolmen dokumentin kokonaisuus, joista Ohjauksen ja tuen opas jäsentää sekä selkeyttää opetus- ja ohjaushenkilöstölle ohjauksen ja tuen toimintakenttää Omniassa. Opas on rakennettu koko opetus- ja ohjaushenkilöstön arjen työn tueksi.

Ohjauksen ja tuen opas (pdf)

Vastuuopettajan opas Novida

Vastuuopettajan opas Novida (pdf)

Webinaarivideot

Ohjauksen työkalut (pdf)