Siirry sisältöön

WinNovan ja Logistikas Oy:n kumppanuudella yhteisiin tavoitteisiin

WinNova ja logistiikka-alan vahva toimija, Logistikas Oy solmivat 1.10.2019 ensimmäisen nykymuotoisen tekniikan aloja koskevan kumppanuussopimuksen.

”Ammatillisen koulutuksen tulee kulkea entistä tiiviimmin rinnakkain työelämän kanssa, jotta koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä pystyttäisiin vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin huomattavasti nykyistä ketterämmin” toteaa työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju WinNovasta.

Sopimus kattaa Logistikas Oy:n henkilöstön ammatillisen osaamisen ja laadun varmistamisen lisäkoulutuksilla ja pyrkii mahdollistamaan opiskelijoiden työpaikalla oppimista nykyistä paremmin. Sopimuksen myötä Logistikas Oy saa myös näkyvyyttä oppilaitoksissa, sekä heidän henkilöstönsä osaamista hyödynnetään opetuksessa esimerkiksi puhujavierailuina ja luentoina.

”Kumppanuussopimuksen myötä yhteistyömme WinNovan kanssa saa uutta virtaa ja suunnitelmallisuutta. Logistikas haluaa osaltaan olla mukana kehittämässä ammatillisista osaamista ja mahdollistamassa alan harjoittelupaikkoja. Me tarvitsemme jatkossakin osaavia ammattilaisia alallemme” kertoo Logistikas Oy:n henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunanen.

WinNovassa kumppanuustoiminnan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa yhteistoimintaa yritysten kanssa, sekä tuoda opettajien työelämäyhteydet vahvemmin näkyville niin työelämässä kuin oppilaitoksessakin Satakunnan ja Vakka-Suomen alueilla siten, että se tukee WinNovan ja yrityskumppanin kilpailukyvyn kasvattamista, strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ja hyvinvointia.

”Koulutuspalveluiden lisäksi WinNovalla on tarjottavanaan muitakin yhteistyömahdollisuuksia ja uusia ideoita kehitellään jatkuvasti niin sisäisesti kuin yhdessä yhteistyötahojenkin kanssa” kertoo Teija Harju. ”Kumppanuussopimus mahdollistaa laajat yhteistyömahdollisuudet eri alojen yritysten ja yhteisöjen kanssa edellyttäen tietenkin molemminpuolista sitoutumista yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin” Harju jatkaa.

Sopimuksista ja niiden sisällöstä WinNovan osalta vastaa kukin koulutusala ja WinNovan Työelämäpalvelut.

Logistikasin ja WinNovan edustajat skoolasivat onnistuneen kumppanuussopimuksen kunniaksi.
Kuvassa vasemmalta Logistikas Oy:n henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunanen sekä WinNovasta palveluasiantuntija Mauri Linnaketo, palveluvastaava Lena Girs ja koulutuspäällikkö Kari Toivonen.