Siirry sisältöön

Kehittäminen

WinNovan hanketoiminta muodostuu kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja sitä toteutetaan usean eri rahoituskanavan turvin. Hankkeiden avulla kehitetään muun muassa oppimisympäristöjä ja pedagogista osaamista, opettajien työelämävalmiuksia ja ohjaustaitoja, työelämäyhteistyötä ja työyhteisöille suunnattuja koulutustuotteita, pk-yritysten liiketoimintaosaamista, työssäoppimisen toimintamalleja ja työpajoilla tapahtuvaa opiskelua ja oppimista.

WinNovan hanketoiminta on strategialähtöistä ja erillishankkeista muodostetut hankekorit tukevat WinNovan strategisten tavoitteiden toteutumista.

WinNovan monipuoliset kehitys- ja kansainvälisyyspalvelut

Henkilö työskentelee tietokoneella

Digitalisaatio

Digitaalisuutta kehitetään eri näkökulmista: opiskelija, henkilöstö, työelämä ja organisaatio.


Ajankohtaista #hankkeet ja kehittäminen

Tapahtumat #hankkeet ja kehittäminen