Siirry sisältöön

Oppisopimuspalvelut yrityksille

ajoneuvoalan opettaja ja ohjaaja

Oppisopimuksella

Hyödyt työnantajana oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimus lyhyesti

Oppisopimus on joustava koulutusmuoto, joka huomioi työnantajan ja opiskelijan tarpeet sekä opiskelijan edellytykset. Oppisopimuskoulutuksessa työntekijä suorittaa tutkinnon tai lisäopintoja pääosin työpaikalla.

Oppisopimuskoulutuksen aloittamisen edellytyksenä on

  • 15 vuoden ikä ja oppivelvollisuuden suorittaminen.
  • koulutusalan työpaikka, jossa on töitä vähintään 25 tuntia viikossa (tutkinnon/tutkinnon osan mukaisissa työtehtävissä).
  • nimetty työpaikkaohjaaja.
  • TES:in mukainen palkkaus.

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen työsopimukseen, joka solmitaan määräajaksi (oppisopimus).

Lyhyessä oppisopimuksessa opiskelija suorittaa jonkin opintoihin liittyvän tutkinnon osan. Työnantaja saa alasta kiinnostuneen opiskelijan töihin vaikka lomatuuraajaksi edellyttäen että oppisopimuksen solmimisen kaikki edellytykset täyttyvät. Lyhyt oppisopimus saattaa tulla kyseeseen myös silloin, kun työnantajana haluat lisätä nykyisen henkilöstösi osaamista niin, että työtekijä suorittaa valitusta ammattitutkinnosta tutkinnon osan. Lyhyimmillään oppisopimus voi olla kestoltaan 2 viikkoa.

Yrittäjänäkin voit kouluttautua omassa yrityksessäsi työsi ohessa oppisopimuksella, tällöin tarvitset toisen yrittäjän toimimaan mentorina opinnoissasi.

Huomaa, että koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa ei olla työsuhteessa eikä makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimuksella opiskelu on työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

WinNovan sähköinen allekirjoitus helpottaa oppisopimuksen solmimista 

WinNovan käyttöönottama oppisopimuksen sähköinen allekirjoitus on työelämässä otettu hyvin vastaan. Oppisopimuksen solmiminen vahvistetaan kätevästi sähköisellä allekirjoituksella joko henkilökohtaisten verkkopankkitunnuksien tai mobiilivarmenteen avulla. Sähköinen allekirjoitus on helpottanut oppisopimuksen käsittelyä ratkaisevasti. Tämän vuoksi yrityksiä kannustetaan laatimaan yhteinen toimintalinja sähköisen allekirjoituksen osalta. 

Työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely

Työpaikkaohjaajakysely

Palautekysely lähetetään oppisopimuksessa tai koulutussopimuksessa nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Kyselyn lähettää sähköpostitse Opetushallitus. Vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia.

Saadun palautteen perusteella WinNova kehittää yhteistyötä työelämän kanssa huomioiden työpaikkojen ja yritysten muuttuvia osaamistarpeita. Osaamisen kehittäminen parantaa alan toiminta-edellytyksiä, sekä kilpailukykyä. WinNova panostaa arjen kumppanuuteen, asiakaslähtöisyyteen, ohjaukseen ja tukeen.

Työpaikkakysely

  • Kysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa, jos lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana työpaikalla on ollut päättyneitä työpaikkajaksoja.
  • Lähetetään työpaikan yhteyshenkilölle.
  • Linkkiä voidaan välittää eteenpäin työpaikalla.
  • Vastausaikaa on vuosittain helmikuun ja elokuun loppuun.

Työpaikkaohjaaja sekä työnantaja, antamallasi palautteella on merkitystä!

Haluatko tarjota oppisopimuspaikkaa?

Duuniin WinNovasta -palvelukokonaisuuteen sisältyy Työmarkkinatorin sivusto, jonka avulla työnantajan on mahdollista löytää juuri heille sopiva työntekijä, osaaja ja persoona. Työnantajat voivat tarjota WinNovan opiskelijoille työpaikkoja, kesä- tai keikkatöitä, koulutus- tai oppisopimuspaikkoja sekä projektitöitä.

Tutustu ja ota yhteyttä

Oppisopimuksen puhelinvaihde on avoinna arkisin klo 9 – 15 
p. 044 455 7500 
oppisopimus(at)winnova.fi

Yhteydenottolomake oppisopimuksesta

Yrittäjä/työelämän edustaja – kysyttävää oppisopimusopiskelusta?

Työelämälle tarjottavia palveluita ovat varmistamassa 30 koulutusalan palveluasiantuntijaa, jotka yhdessä työelämäpalveluiden kanssa auttavat Sinua tai yritystäsi koulutusten suunnittelussa ja oppisopimusasioissa. WinNovan palveluasiantuntijat