Siirry sisältöön

Oppisopimuspalvelut yrityksille

ajoneuvoalan opettaja ja ohjaaja

Oppisopimuksella

Kun työntekijäsi tai Sinä itse tarvitset koulutusta, niin tutkinnon osia tai koko tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella. Myös uuden työntekijän rekrytointi oppisopimuksella on mahdollista. Tällöin työntekijä on työsuhteessa yrityksessä ja  suorittaa koko tutkinnon oppisopimuksella työskennellen samanaikaisesti. Voit myös rekrytoida WinNovasta työntekijäksi tutkintoa suorittavan opiskelijan vakinaiseksi työntekijäksi tai lomatuuraajaksi vaikka kesätyöhön.

Työnantajan hyödyt

Tietoa oppisopimuksesta

Oppisopimus on joustava koulutusmuoto, kun työntekijäsi tarvitsee ammatillista täydennyskoulutusta. Hän voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon kokonaan tai sen osia maksuttomalla oppisopimuksella. Oppisopimusopinnot suoritetaan pääosin työpaikalla. Oppisopimus soveltuu hyvin työntekijän osaamisen kehittämistarpeisiin, sekä uudelle työntekijälle alan ammatillisen koulutuksen hankkimiseen. Yrittäjänäkin voit kouluttautua omassa yrityksessäsi työsi ohessa oppisopimuksella, tällöin tarvitset toisen yrittäjän toimimaan mentorina opinnoissasi.

Voit rekrytoida opiskelijamme töihin ja samalla hän voi suorittaa opinnot loppuun oppisopimuksella, tai voit palkata opiskelijamme lyhyellä oppisopimuksella kesätöihin, edellyttäen että oppisopimuksen solmimisen kaikki edellytykset täyttyvät. Tällöin opiskelija suorittaa jonkin opintoihin liittyvän tutkinnon osan. Lyhyt oppisopimus saattaa tulla kyseeseen myös silloin, kun työnantajana haluat lisätä nykyisen henkilöstösi osaamista niin, että työtekijä suorittaa valitusta ammattitutkinnosta tutkinnon osan. Lyhyimmillään oppisopimus voi olla kestoltaan 2 viikkoa. Oppisopimuskoulutus perustuu työntekijän/opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen työsopimukseen, joka solmitaan määräajaksi (oppisopimus).

Oppisopimuskoulutuksen aloittamisen edellytyksenä on

  • 15 vuoden ikä ja oppivelvollisuuden suorittaminen.
  • koulutusalan työpaikka, jossa on töitä vähintään 25 tuntia viikossa (tutkinnon/tutkinnon osan mukaisissa työtehtävissä).
  • nimetty työpaikkaohjaaja.
  • TES:in mukainen palkkaus.

Huomaa, että koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa ei olla työsuhteessa eikä makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimuksella opiskelu on työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

Tietoa työpaikkaohjaajakyselystä

Työpaikkaohjaajakysely

Opetushallitus lähettää työpaikkaohjaajakyselyn automaattisesti kaikille vastuullisille työpaikkaohjaajille, kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Jos työpaikalla ohjataan useampia opiskelijoita useilla työpaikkajaksoilla, kysely lähetetään kahden viikon välein, jos kyseisen kahden viikon aikana päättyy työpaikkajaksoja. Jos työpaikkajaksoja ei pääty, kyselyä ei lähetetä. 

Työpaikkaohjaajakyselyn vastauslinkki lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon tekstiviestinä, jonka oppi- ja koulutussopimuksen tehnyt oppilaitos kysyy sopimuksen teon yhteydessä ja ilmoittaa Opetushallitukselle. Ilmoitus tehdään tallentamalla tiedot kansalliseen eHOKS-tietovarantoon. Tämä oppilaitoksen tallennusvelvollisuus samoin kuin kyselyn lähettäminen perustuvat lainsäädäntöön. Työpaikkaohjaajakyselyn kysymykset liittyvät ammatillisten oppilaitosten ja työpaikkojen arjen kumppanuuteen, kuten toiminnan asiakaslähtöisyyteen, oppisopimus- ja koulutussopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen.

Työpaikkaohjaaja sekä työnantaja, antamallasi palautteella on merkitystä!

Tietoa työpaikkakyselystä

Ammatilliset oppilaitokset lähettävät työpaikkakyselyn kaksi kertaa vuodessa, tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa, työpaikalla oppilaitosyhteistyöstä vastaavalle henkilölle, jos työpaikalla on edeltävän puolen vuoden aikana ohjattu oppisopimus- ja koulutussopimusopiskelijoita. Vastaaja nimetään koulutus- ja/tai oppisopimusta solmittaessa. Työpaikkakyselyä ei lähetetä yrittäjille, jotka opiskelevat oppisopimuksella omassa yrityksessään. Yrittäjien mentoreille lähetetään työpaikkaohjaajakysely.

Työpaikkakyselyn kysymykset liittyvät oppilaitosyhteistyöhön laajemmin kuin opiskelijan ohjauksen näkökulma. Tuloksia hyödynnetään kansallisesti ammatillisen koulutuksen järjestämisen laadun seurantaan ja kehittämiseen, ja se vaikuttaa myös koulutuksen järjestäjien eli oppilaitosten saamaan vaikuttavuusrahoitukseen. Työpaikkakyselyn kautta on mahdollisuus antaa palautetta myös siitä, vastaako työpaikalla koulutettujen tutkinnon osien sisältö alan osaamistarpeita. Tämä palaute raportoituu oppilaitoksen lisäksi Opetushallituksen alakohtaisia tutkinnon perusteita kehittäville asiantuntijoille. Koulutuksen järjestäjät hyödyntävät saatua palautetta oman toimintansa asiakaslähtöisyyden ja laadun seurantaan ja kehittämiseen. 

WinNovan sähköinen allekirjoitus helpottaa oppisopimuksen solmimista 

WinNovan käyttöönottama oppisopimuksen sähköinen allekirjoitus on työelämässä otettu hyvin vastaan. Oppisopimuksen solmiminen vahvistetaan kätevästi sähköisellä allekirjoituksella joko henkilökohtaisten verkkopankkitunnuksien tai mobiilivarmenteen avulla. Sähköinen allekirjoitus on helpottanut oppisopimuksen käsittelyä ratkaisevasti. Tämän vuoksi yrityksiä kannustetaan laatimaan yhteinen toimintalinja sähköisen allekirjoituksen osalta. 

Haluatko tarjota oppisopimuspaikkaa opiskelijallemme?

Ota yhteyttä työnantajan rekrylomakkeella.

Työnantaja – heräsikö kysyttävää oppisopimusasioista?

Oppisopimuksen puhelinvaihde on avoinna arkisin klo 9 – 15 
p. 044 455 7500 
oppisopimus(at)winnova.fi

Yhteydenottolomake oppisopimuksesta

WinNovan oppisopimusvastaavat