Siirry sisältöön

Tietoa meistä

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta sekä monipuolista täydennyskoulutusta eri aloille. Koulutuksia järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena sekä tarpeen mukaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Työelämän kehittäminen onkin ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävämme.

WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.

Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja aputoiminimi on WinNova, joka toimii myös oppilaitoksen nimenä. Yhtiön kotipaikka on Rauma. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

WinNova lyhyesti

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omistavat

 • Porin kaupunki
 • Rauman kaupunki
 • Laitilan kaupunki
 • Porin Aikuiskoulutussäätiö

Yhtiö kuuluu Porin kaupunkikonserniin.

Koulutuksen järjestäjä

Länsirannikon Koulutus Oy

Y-tunnus

2245018-4

Laskutustiedot

Oppilaitoksen nimi

WinNova

Päätoimipaikat

Pori, RaumaLaitilaUlvila

Henkilökunta

n. 600 (12/2022)

Opiskelijat vuositasolla

 • n. 5000

Organisaatio

Toiminta-ajatus

Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alueen kilpailukyvyn kehittäjänä rakennamme oppijoidemme osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

​​​​​​​Yhtiön päätoimialana on toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Yhtiö voi järjestää muutakin koulutusta, kehitystoimintaa, valmennusta ja konsultointia. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, osakeyhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana toimielimenä. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset.

Lain edellyttämä henkilöstön edustus osakeyhtiön hallinnossa toteutuu laajennetun johtoryhmän kautta. 

Pedagoginen johtoryhmä vastaa rehtorien johdolla koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä, koulutuksen toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta sekä laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Hallitus

Osakeyhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaiset tehtävät, huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain (21.8.1998/634) mukaisena johtokuntana ja vastaa koulutuksen järjestämisestä, kehittämisestä sekä hallinnosta.

Hallituksen jäsenet

Porin kaupunki

 • Jarno Valtonen (pj.)                  
 • Pirjo Mäki
 • Taina Lehtonen
 • Jyrki Laine

Rauman kaupunki

 • Anu Sallinen (vpj.)
 • Erkki Raittila 

Porin Aikuiskoulutussäätiö

 •  Heikki Santavuo

Laitilan kaupunki

 • Jukka Alkio

Palkansaajajärjestöt

 • Janne Vainio

Kauppakamarit

 • Minna Nore

Toimintapolitiikka

Laatu – Ympäristö – Työterveys ja turvallisuus

Ammatillisen koulutuksen aktiivisena verkostoitujana ja alueen kilpailukyvyn kehittäjänä rakennamme oppijoidemme osaamispolkuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Toiminnan asiakaskeskeisyyden perustana on asiakkaiden odotusten ja tarpeiden tunteminen. Tarjoamme ennakoituja, työelämää ja alueellista kehittämistä tukevia, joustavia ja yksilöllisiä koulutus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluja.

Arvomme ovat yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, ihmisläheisyys ja palvelu, jotka muodostavat winnovalaisen kulttuurin perustan ja menestyksemme kulmakivet. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo puolestaan perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.

Toimimme lainsäädännön ja meille asetettujen määräysten ja velvoitteiden mukaisesti. Laatu-, ympäristö-, energianhallinta- sekä työterveys- ja turvallisuusstandardeihin perustuvan toimintajärjestelmän avulla varmistamme laadukkaan toiminnan, luomme vaatimusten mukaiset oppimisympäristöt sekä toteutamme toimintamme johtamisen, suunnittelun, arvioinnin ja parantamisen. Kannamme yhteiskuntavastuumme ja otamme toiminnassamme huomioon niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävän kehityksen näkökulmat sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen.

WinNovan toimintapolitiikan tehtävänä on tukea organisaation arvojen, tahtotilan ja strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä strategian suuntaisesti. Johto seuraa ja arvioi jatkuvasti WinNovan toimintaa, asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja käynnistää tarvittaessa strategisia kehittämistoimenpiteitä, jotka perustuvat seurantatietojen analysointiin ja tätä kautta tosiasioihin perustuvaan päätöksentekoon sekä tavoitteiden asetteluun.

Viestintä

WinNovan viestintä vastaa yhtiön viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta, toteuttamisesta ja koordinoinnista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Avoimet työpaikat

Arvomme ovat yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, palvelu ja ihmisläheisyys. Toivomme näiden arvojen kohtaavan myös uudet winnovalaiset.

Tietosuoja

Henkilötietosi ovat meille tärkeä asia. WinNova on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Saavutettavuusseloste

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.


Ajankohtaista #työniloa ja #henkilöstötarinat