Siirry sisältöön

Osaamista henkilöstölle

Kaksi ihmistä istuu kirkkaanvihreissä nojatuoleissa selin kuvaajaan. Vasemmanpuoleisella on vaaleansininen pusero, oikeanpuoleisella musta. He katsovat yhdessä kannettavan tietokoneen näyttöä.

Kun työyhteisösi osaaminen kaipaa kehittämistä, käänny luottamuksella puoleemme. Työyhteisön kehittämisen asiantuntijamme hyödyntävät organisaatiomme laaja-​alaista osaamista, moderneja tiloja ja laitteitamme luoden loistavat puitteet työyhteisönne kehittämiseksi.

Osaamisen kartoitus- ja kehittämispalvelut

Tutustu ja ilmoittaudu:
Esimiehen työkalupakki – lyhytkoulutukset ja webinaarit
Liiketoiminnan koulutustarjonta

Osaamisen kehittämispalvelut
Osaamisen kehittämisen asiantuntijapalveluita työyhteisönne pystyy hyödyntämään kaikessa henkilöstönne kehittämiseen liittyvässä toiminnassa. Palvelumme kattavat mm. rekrytointiin, perehdyttämiseen, kehityskeskusteluihin, osaamiskartoituksiin, koulutussuunnitteluun, koulutusten hallintaan sekä osaamisen johtamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Osaamiskartoitukset
Työyhteisöjen keskeisin menestystekijä on henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus niin yritysten kuin julkisyhteisöjen osaamistarpeiden analysoinneista ja osaamiskartoituksista sekä koulutus- ja kehittämisohjelmien laadinnasta. Työyhteisöjen osaamisen kehittämispalvelut käynnistetään työyhteisön ja WinNovan asiantuntijoiden yhteisellä suunnittelutilaisuudella, jossa määritellään tarpeenne ja tavoitteenne, sekä sovitaan juuri Teille soveltuvasta kehittämisohjelmasta.

Työnohjauspalvelumme tukemassa työpaikkasi hyvinvointia

Työnohjaajamme ovat valmiina olemaan mukana työyhteisönne työnohjauksellisten haasteiden käsittelyssä! Työyhteisön ilmapiiri on herkkä mittari, joka viestittää työyhteisön sisäisestä tilasta. Kun ilmapiiriin muodostuu säröjä, se ilmenee mm. uupumuksena, muutosvastarintana, työmotivaation puutteena, yhteistyökyvyttömyytenä ja johtajuuskriisinä. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden käydä läpi vaikeita työtilanteita ja purkaa mieltä askarruttavia asioita. Työnohjauksessa ohjattavien tavoitteet määritellään ohjattavien tilanteesta ja tarpeista lähtien. 

Työnohjaajamme ovat työnohjaajakoulutuksen suorittaneita, kokeneita alansa ammattilaisia. Koulutetut työnohjaajat ja johdon työnohjaajat ovat käytettävissäsi Satakunnan ja Varsinais-Suomen sekä Länsi-Pirkanmaan alueella sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksissa. Kysy tarvittaessa myös kriisityönohjausta ja debriefing-palveluitamme. Mahdollisuus myös koko työyhteisön työnohjaukseen.

Pyydä tarjous!
160-250 €/h + alv 24 %

Henkilöstökoulutukset ja valmennukset

LoistaWin valmennuspalvelut ® -johtamis- ja esihenkilövalmennukset

LoistaWin johtamis- ja esihenkilövalmennukset LoistaWin –konseptimme tarjoaa monipuolisia valmennuksia. Minkä oppimispolun Sinä valitset?  Tutustu tarkemmin.

TurWallisin-valmennukset

Voimme toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa erilaisia kartoituksia ja turvallisuustehtäviä. Olemme turvallinen yhteistyökumppani. Tutustu tarkemmin.

Pätewin Oy Tarkastuslaitos

Teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksissa käytetään painelaitteita, joiden valmistaminen vaatii vahvaa ammatillista osaamista. PäteWin Oy tarjoaa yrityksille pysyvien liitosten menetelmien ja niitä suorittavien henkilöiden pätevöintiä ja sertifiointia EU:n painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU tarkoittaman tunnustetun kolmannen osapuolen yksikön toiminnan mukaisesti. Tutustu tarkemmin.

Alakohtainen lisä- ja täydennyskoulutus henkilöstölle/esihenkilöille

Alakohtaiseen lisä- ja täydennyskoulutukseen voi tutustua koulutustarjontamme kautta alojen omilla sivuilla.

Lyhyt- ja korttikoulutukset

Lyhyt- ja korttikoulutustarjontaan voi tutustua ja hakeutua sivuillamme.

JOTPA – jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia

Yrityskoulutusten rahoitus

WinNovassa annetaan omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta, henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta, yhteishankintakoulutusta ja oppisopimuskoulutusta.

Aikuisopiskelua tuetaan monin eri tavoin. TE-palvelut rahoittaa työvoimakoulutuksen, kun taas opetushallituksen (OPH) rahoittamaan omaehtoiseen koulutukseen voi hakea valtion opintotukea. Lyhytkestoinen täydennyskoulutus on puolestaan maksullista samoin kuin yrityksille suunnattu henkilöstökoulutus.

Myös työyhteisön kehittymistä ja henkilöstön osaamista voi rahoittaa erilaisten kanavien kautta

Työyhteisön on aina mahdollista rahoittaa koulutus- ja kehittämispalvelut myös joko osittain tai kokonaan itse.

Yhteishankintakoulutus

Erilaisten työyhteisöjen on mahdollista kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yritykselle räätälöidyn yhteishankintakoulutuksen kautta. Työnantaja osallistuu koulutuksen kokonaiskustannuksiin yrityksen koosta ja koulutuksesta riippuen. Koulutus suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan ko. työyhteisön ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyönä. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe: Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutus. Tarkemmat tiedot RekryKoulutuksesta, TäsmäKoulutuksesta ja MuutosKoulutuksesta löytyvät TE-palvelujen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)sivuilta.