Siirry sisältöön

Osaamista henkilöstölle

Kaksi ihmistä istuu kirkkaanvihreissä nojatuoleissa selin kuvaajaan. Vasemmanpuoleisella on vaaleansininen pusero, oikeanpuoleisella musta. He katsovat yhdessä kannettavan tietokoneen näyttöä.

Kun työyhteisösi osaaminen kaipaa kehittämistä, käänny luottamuksella puoleemme. Työyhteisön kehittämisen asiantuntijamme hyödyntävät organisaatiomme laaja-​alaista osaamista, moderneja tiloja ja laitteitamme luoden loistavat puitteet työyhteisönne kehittämiseksi.

Koulutuksia henkilöstölle

Osaamisen kartoitus- ja kehittämispalvelut

Osaamisen kehittämispalvelut
Osaamisen kehittämisen asiantuntijapalveluita työyhteisönne pystyy hyödyntämään kaikessa henkilöstönne kehittämiseen liittyvässä toiminnassa. Palvelumme kattavat mm. rekrytointiin, perehdyttämiseen, kehityskeskusteluihin, osaamiskartoituksiin, koulutussuunnitteluun, koulutusten hallintaan sekä osaamisen johtamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Osaamiskartoitukset
Työyhteisöjen keskeisin menestystekijä on henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus niin yritysten kuin julkisyhteisöjen osaamistarpeiden analysoinneista ja osaamiskartoituksista sekä koulutus- ja kehittämisohjelmien laadinnasta. Työyhteisöjen osaamisen kehittämispalvelut käynnistetään työyhteisön ja WinNovan asiantuntijoiden yhteisellä suunnittelutilaisuudella, jossa määritellään tarpeenne ja tavoitteenne, sekä sovitaan juuri Teille soveltuvasta kehittämisohjelmasta.

Työnohjauspalvelumme tukemassa työpaikkasi hyvinvointia

Työnohjaajamme ovat valmiina olemaan mukana työyhteisönne työnohjauksellisten haasteiden käsittelyssä! Työyhteisön ilmapiiri on herkkä mittari, joka viestittää työyhteisön sisäisestä tilasta. Kun ilmapiiriin muodostuu säröjä, se ilmenee mm. uupumuksena, muutosvastarintana, työmotivaation puutteena, yhteistyökyvyttömyytenä ja johtajuuskriisinä. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden käydä läpi vaikeita työtilanteita ja purkaa mieltä askarruttavia asioita. Työnohjauksessa ohjattavien tavoitteet määritellään ohjattavien tilanteesta ja tarpeista lähtien. 

Työnohjaajamme ovat työnohjaajakoulutuksen suorittaneita, kokeneita alansa ammattilaisia. Koulutetut työnohjaajat ja johdon työnohjaajat ovat käytettävissäsi Satakunnan ja Varsinais-Suomen sekä Länsi-Pirkanmaan alueella sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksissa. Kysy tarvittaessa myös kriisityönohjausta ja debriefing-palveluitamme. Mahdollisuus myös koko työyhteisön työnohjaukseen.

Pyydä tarjous!
160-250 €/h + alv 24 %

Yrityskoulutusten rahoitus

WinNovassa annetaan omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta, henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta, yhteishankintakoulutusta ja oppisopimuskoulutusta.

Aikuisopiskelua tuetaan monin eri tavoin. TE-palvelut rahoittaa työvoimakoulutuksen, kun taas opetushallituksen (OPH) rahoittamaan omaehtoiseen koulutukseen voi hakea valtion opintotukea. Lyhytkestoinen täydennyskoulutus on puolestaan maksullista samoin kuin yrityksille suunnattu henkilöstökoulutus.

Myös työyhteisön kehittymistä ja henkilöstön osaamista voi rahoittaa erilaisten kanavien kautta

Työyhteisön on aina mahdollista rahoittaa koulutus- ja kehittämispalvelut myös joko osittain tai kokonaan itse.

Yhteishankintakoulutus

Erilaisten työyhteisöjen on mahdollista kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yritykselle räätälöidyn yhteishankintakoulutuksen kautta. Työnantaja osallistuu koulutuksen kokonaiskustannuksiin yrityksen koosta ja koulutuksesta riippuen. Koulutus suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan ko. työyhteisön ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyönä. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe: Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutus. Tarkemmat tiedot RekryKoulutuksesta, TäsmäKoulutuksesta ja MuutosKoulutuksesta löytyvät TE-palvelujen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)sivuilta.

Koulutushaku

Kaikki alakohtaiset tutkinnot ja täydennyskoulutukset.