Siirry sisältöön

Kansainvälinen rekrytointi ja tilauskoulutukset

Kansainvälinen tilauskoulutus

Jos organisaatiosi tarvitsee uutta työvoimaa ja se on valmis kouluttamaan opiskelijaryhmän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta WinNovassa työntekijöikseen, tilauskoulutus Suomessa voi olla juuri oikea ratkaisu tähän. Tilauskoulutus soveltuu myös silloin, kun organisaatio haluaa päivittää ulkomailla olevan henkilöstönsä osaamista.

WinNova tarjoaa ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin kansainvälisellä tilauskoulutuksella, eli tuotamme ammatillista koulutusta ei-suomenkielisille opiskelijaryhmille. Tilauskoulutus tarkoittaa sitä, että suomalainen tai ulkomainen tilaajaorganisaatio maksaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisen valtion kansalaisista koostuvan opiskelijaryhmän koulutuksen. Ryhmä opiskelee tilaajan tarpeita vastaavan tutkinnon tai tutkinnon osan. Opiskelijaryhmä jää Suomeen töihin tai he voivat toimia esim. tilaajaorganisaation palveluksessa jossain toisessa maassa.

Toteutustavat räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan! Koulutus järjestetään kokonaan tai osittain Suomessa tai kohdemaassa. Koulutus voidaan toteuttaa myös verkkototeutuksena etäyhteyksin tai näiden hybridinä.

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi

Mikäli yritykselläsi on haasteita löytää osaajia, voi kansainvälinen rekrytointi olla oikea ratkaisu! Etsimme ensisijaisesti osaajia yhteistyössä EURES-​työvoimapalveluiden kautta Euroopan unionin jäsenvaltioista, mutta myöhemmin rekrytointi myös Aasiasta tai Ukrainasta saattaa
olla mahdollista.

Suomen kieltä ulkomaalaisille työntekijöille

Tarjoamme yrityksille Työpaikkasuomi-​koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden valmiuksia selviytyä suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa ja sen kautta edistää heidän integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen.

Työpaikkasuomea voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: TäsmäKoulutus on tarkoitettu Suomessa jo työskenteleville ulkomaalaisille, RekryKoulutus Suomeen rekrytoitaville työntekijöille ja MuutosKoulutus irtisanottaville maahanmuuttaneille. 

Työpaikkasuomea toteutetaan sopimuksen mukaisesti erilaisin opetusmenetelmin. Koulutusta voidaan toteuttaa joustavasti työaikana tai työajan ulkopuolella päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin. Koulutuksen voi hankkia yhdelle tai useammalle työntekijälle joko yritys/organisaatiokohtaisena tai verkostokoulutuksena. Koulutus soveltuu myös pienyrittäjille (ei yksinyrittäjät).

Koulutus räätälöidään työnantajan tarpeisiin sopivaksi ja koulutus on mahdollista järjestää eri paikkakunnilla työnantajan tarpeiden mukaisesti. Koulutuksessa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja tarvittaessa lähtötasoarvio ja kartoitus. Koulutuksessa opiskellaan työpaikalla tarvittavaa suomen kieltä ja tutustutaan työpaikassa käytössä oleviin materiaaleihin ja ammattisanastoon. Koulutuksen tavoitteet luodaan yhdessä työnantajan kanssa ja niiden toteutumista seurataan.

Kielitaidon parantuminen parantaa ulkomaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssä. Suomen kielen osaaminen vähentää väärinymmärryksiä työpaikoilla ja auttaa työntekijöitä viihtymään paremmin työssä. Koulutus auttaa sitouttamaan työntekijöitä työnantajaan.

TE-​hallinnon osuus:
RekryKoulutus 70 %
TäsmäKoulutus 50-70 % 
MuutosKoulutus 80 %

Kustannukset:

Loppuosa jää työnantajan kustannettavaksi. TäsmäKoulutuksessa työnantajan maksuosuuteen vaikuttavat yrityksen koko ja liikevaihto. 

Työntekijäni tarvitsee suomen kielen opetusta

*” näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Osoite*
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.