Siirry sisältöön

Ohjaava ja valmentava koulutus

Maailma muuttuu, niin pitääkin — tarjoamme ohjausta muutoksiin!

Työssä, opiskelussa ja ammatillisia valintoja tehtäessä tulee vastaan tilanteita, joissa tarvitaan ulkopuolista apua ja asiantuntemusta. Työmarkkinat muuttuvat, työn jatkuminen on epävarmaa tai oma ammattitaito ei enää vastaakaan työn vaatimuksia. Ohjaavien ja valmentavien koulutusten tavoitteena on auttaa ja rohkaista tekemään perusteltuja koulutukseen ja työuraan liittyviä valintoja.

WinNova tarjoaa työllistämistä edistäviä Valmennuspalveluja, TUVA-koulutusta sekä koulutuksia maahanmuuttajille sekä työnantajille.

Ohjausta ja valmennusta

Tutustu erilaisiin valmennusvaihtoehtoihin: Uravalmennus (Vakka-Suomi), Työpaikkasuomi, Ammattiin suuntaava kotoutumiskoulutus, Muutosturva

TUVA – tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta. TUVA-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti. Opiskelija voi hakeutua ja siirtyä joustavasti lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomen kielen taitojen opetusta ammatillista peruskoulutusta varten. TUVA on mukana opintopolun yhteishaussa sekä jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen.

Koulutuksia maahanmuuttajille

WinNova tarjoaa ammatillista koulutusta maahanmuuttajille joko erillisinä ryhminä tai yhdessä suomalaisten kanssa. Tutkinto-opiskeluun kuuluu myös kielitaidon kehittäminen ja suomen kielen tukea on saatavissa S2-oppipajoilla Porissa ja Raumalla. Ammatilliseen koulutukseen on kielitaitovaatimus, lisää tietoa kielitaitotasoista ja -vaatimuksista. WinNovassa opiskelee noin 500 ei-suomenkielistä opiskelijaa.

Tarjoamme suomen kielen koulutusta, maahanmuuttajien osaamiskartoituksia, tilanteen mukaan tarvittavia lisäkursseja, kuten yleiseen kielitutkintoon valmentavaa koulutusta tai kertauskursseja. Pääsääntöisesti alkuvaiheen kielikoulutuksiin hakeudutaan TE-toimiston kautta. Kotoutumisen eteenpäin viemiseksi laaditaan koulutuksen loppuvaiheessa henkilökohtainen, koulutukseen tai työelämään linjaava suunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa; yhteistyö TE-toimiston kanssa on tässä vaiheessa tärkeää.

Aikuinen voi suorittaa suomen kielen yleisen kielitutkinnon (YKI). YKI-tutkinnon tasoja on kolme: perustaso, keskitaso ja ylin taso. YKI-tutkinto osoittaa saavutetun kielitaidon tason ja se suoritetaan yhden päivän aikana valtakunnallisina koepäivinä. YKI-todistuksella (keskitaso) voit osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa. Todistuksessa ilmaistaan suorittajan kielitaitoprofiili puheen ymmärtämisessä, puhumisessa, tekstin ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa. Lisätietoa kielitaidon osoittamisesta. Kansalaisuushakemuksista vastaa Maahanmuuttovirasto.

Tutustu somessa

Haussa olevat koulutukset

Kaupan ala tutuksi

Laitila, omaehtoinen
Haku päättyy:
Koulutusaika:

Suunta-uravalmennus

Uusikaupunki, työvoimakoulutus
Haku päättyy:
Koulutusaika:

Suunta-uravalmennus

Laitila, työvoimakoulutus
Haku päättyy:
Koulutusaika: