Siirry sisältöön

Liiketoiminta, johtaminen ja media-ala

Liiketoiminta, johtaminen ja yrittäjyys

Liiketoiminnan alalla tarvitaan yleistä asiakaspalvelu- ja talousosaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista digitaalisissa ympäristöissä. Liiketalouden opinnot suoritetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja niissä korostuu oma-aloitteisuus sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys.

Työ edellyttää joustavuutta, järjestelykykyä sekä myönteistä ja vastuuntuntoista asennetta. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen. Työpaikkoja ovat mm. vähittäis- tai tukkukaupat, palveluja tuottavat, myyvät tai välittävät yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit sekä vakuutusyhtiöt. Voit olla myös yrittäjä tai sellaiseksi haluava.

Liiketoiminta-alan työllisyysnäkymät ovat joustavat ja hyvät. Alan tutkinnoissa tuotettua ja osoitettua osaamista voidaan hyödyntää laajasti elinkeinoelämän kaikilla sektoreilla ja eri tasoilla. Yleisesti alan ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää.

Media-ala

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. WinNovassa voi suorittaa joko julkaisutuotannon tai audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan.

Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, osaa mediamateriaalien valmistuksen ja hallitsee julkaisutuotannoissa tai audiovisuaalisessa tuotannossa toimimisen, sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot.

Tutustu alan arkeen somessa

Haussa olevat koulutukset

Ammattistartti

Rauma, työvoimakoulutus
Haku päättyy:
Koulutusaika: