Siirry sisältöön

Jatkuva haku

Aikuisopiskelijoita suunnittelemassa opintojaan.

Tutkinnot ovat näyttötutkintoja, joissa tiedot ja taidot osoitetaan virallisesti hyväksytyissä tutkintotilaisuuksissa.

Täydennämme myös käynnissä olevia koulutuksia – ota yhteys opinto-ohjaajaan ja tiedustele mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja!

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa koulutuksesta kiinnostunut esimerkiksi:

Jatkuvan haun valintaperusteet ja terveydentilavaatimukset

 • hakijan koulutustausta
 • hakijan työllisyystilanne
 • hakijan motivaatio ja suuntautuneisuus alalle
 • hakijan urasuunnitelma
 • hakijan koulutustarve
 • sisäinen siirto
 • alakohtainen valintaperuste

Tasapistetilanteessa etusijalla on hakija, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Tämän jälkeen tasapisteissä olevien hakijoiden kesken suoritetaan arvonta.

Joissain hakukohteissa vaaditaan pohjakoulutuksena esim. aiemmin suoritettu tutkinto. Hakijat, joilla on kesken jäänyt tutkinto voidaan huomioida, jos pohjakoulutusvaatimuksen täyttäviä hakijoita on vähemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja.

Joillakin aloilla voi olla terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijoiksi hakeville. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa koulutuksen valinnassa erityisesti tarkistaa, onko opiskelijavalinnassa ja tulevissa opinnoissa asetettu tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle.

Opiskelumahdollisuuksia löytyy mm. omaehtoisena, työvoimakoulutuksena tai oppisopimuksella sekä päivä-, ilta- tai monimuotototeutuksina, osin myös verkossa.

Omaehtoinen koulutus (omakustanteinen)

Omaehtoinen koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan, suorittaa tutkinnon tai haluavat parantaa valmiuksiaan suorittaa ammatillisen tutkinnon. Omaehtoisessa koulutuksessa voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä myös muita lyhyitä koulutuksia.

Koulutusta järjestetään päivä-, ilta- ja monimuotokoulutuksena. Opiskelu on sivu- tai päätoimista. 

Päätoimiseen opiskeluun voi saada

Hakijan tulee olla yhteydessä oman alueen TE-palveluihin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) saadakseen työttömyysetuutta opiskelun ajalta. Työttömyysetuuden saaminen opiskelun ajalle edellyttää aina TE-toimiston erillisen harkinnan ja päätöksen.

Perustutkinnoissa opetus on maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijalta peritään osallistumismaksu, joka vaihtelee koulutuksittain.

Ammattitutkintostipendi

Näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta opiskelija voi myös hakea Koulutusrahaston myöntämää ammattitutkintostipendiä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2024 mennessä).

Ammattitutkintostipendin voi saada 1.1.2018 jälkeen ammattillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaan suoritettavan ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Opiskelijaksi valinnan jälkeen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta voi järjestää koulutuksen järjestäjän ulkopuolisella työpaikalla oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena.

Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä eri osapuolten kesken.

Työvoimakoulutus

Oletko jäänyt tai jäämässä työttömäksi?

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa työttömän työnhakijan tai työttömyysuhan alla olevan työhön sijoittumisedellytyksiä. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa suoritetaan usein perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa.

Työvoimakoulutus on TE-palvelujen rahoittamaa, opiskelijoille maksutonta koulutusta.

Työvoimakoulutuksen aikana opiskelija saa samaa etuutta kuin työttömänä ollessaan. Jos opiskelija on sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassaan tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, hän voi saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Opiskelija voi saada korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos opiskelija ei saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Tukea ei voida myöntää jälkikäteen, vaan siitä on sovittava ennakkoon TE-toimiston kanssa.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikalla harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias ja oppivelvollisuuden suorittanut. Yläikärajaa oppisopimuskoulutuksessa ei ole. 

 • Kun haluat kouluttautua oppisopimuksella, etsi itsellesi koulutustavoitteesi mukainen työpaikka.
 • Mikäli olet jo työelämässä, keskustele työnantajasi kanssa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta.
 • Jos olet TE-toimiston asiakas, selvitä onko oppisopimuskoulutukseen saatavissa palkkatukea.
 • Pyydä työnantajaa ottamaan yhteyttä oppisopimuskeskukseen.
 • Tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaa ammatillista koulutusta ohjaa Opetushallituksen vahvistamat näyttötutkintojen perusteet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Tutustu tarkemmin oppisopimuksen mahdollisuuksiin.

Kesken jäänyt tutkinto tai oppilaitoksen vaihtaminen

Onko tutkintokoulutuksesi keskeytynyt ja haluaisit nyt suorittaa aiemmin aloittamasi tutkinnon loppuun tai onko sinulla tarve vaihtaa oppilaitosta ja jatkaa saman tutkinnon suorittamista WinNovassa?

Hakeutuminen jatkaviin ryhmiin

Voit hakea opiskelemaan WinNovan jatkaviin ryhmiin, jos

 • sinulta on jäänyt ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen kesken ja haluat tehdä aiemmin aloittamasi tutkinnon valmiiksi. Hakeminen edellyttää sitä, että olet suorittanut vähintään yhden tutkinnon osan ammatillisista opinnoista.
 •  haluat siirtyä opiskelemaan meille toisesta oppilaitoksesta jatkamaan saman tutkinnon suorittamista. Hakeminen edellyttää sitä, että olet suorittanut vähintään yhden tutkinnon osan ammatillisista opinnoista.

Täytä hakulomake ja liitä lomakkeeseen opintosuoritusote aiemmista opinnoistasi. Emme voi käsitellä hakemustasi, mikäli opintosuoritusote puuttuu. Otamme sinuun yhteyttä, kun olemme tarkastaneet hakemuksen.

Hakemuksesi on voimassa yhden kuukauden.

Jos olet hakemassa opiskelemaan tutkintokoulutukseen ilman aiempia alan opintoja, hae Opintopolussa (perustutkinnot) tai WinNovan sivuilla (kaikki muu koulutus).

Lisätietoja hakupalveluista

hakupalvelut@winnova.fi, p. 044 455 8500

Hakupalvelut avoinna ma-to klo 9-15, pe klo 9-12