Siirry sisältöön

JOTPA-koulutuksella lisää osaamista

Koska työelämä ja työntekijöiden osaamistarpeet muuttuvat nykyisin nopeaan tahtiin, vaatii se työntekijöiltä läpi elämän jatkuvaa oppimista. WinNovan jatkuvan oppimisen polulla työelämässä jo mukana olevien on mahdollista päivittää osaamistaan.

– Lähitulevaisuudessa arviolta joka neljäs työtehtävä tulee muuttumaan merkittävästi.

Työelämäpalvelujen yhtenä tehtävänä on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) valtionavustusten avulla järjestettävien koulutusten koordinointi. Koulutuksissa tavoitteena on tarjota työntekijöille täydennyskoulutusta tai mahdollisuutta opiskella kokonaan uutta alaa.

Koulutuksia käynnissä ja haussa

Tällä hetkellä on käynnissä JOTPA-koulutukset esimerkiksi hoiva-, puhtaus- ja ravintola-aloilla sekä haku käynnissä metsäalalla ja akkuteollisuudessa sekä puhtausalalla.

Satakunnassa ollaan rakentamassa varsinaista akkukeskittymää, johon olemme käynnistämässä yhteistyönä Sataedun ja SAMKin kanssa akkuteollisuuden perusteisiin liittyvää koulutuskokonaisuutta Akkulataamoa, johon opiskelijahaku on parhaillaan käynnissä.

WinNovan Metsä ja maarakennuksen yksikkö on valittu kouluttajaksi Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa -koulutuskokonaisuuden neljään osa-alueeseen. Taustalla on Suomen hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä ja maankäyttösektoriin kuuluvan metsätalouden panos asiaan. Koulutuksen hankinnan suunnittelussa on ollut mukana metsäalan organisaatioita. Koulutus on maksuton sekä opiskelijalle että työnantajalle. Haku on parhaillaan käynnissä

Tarjoamme koulutusta seuraavilta osa-alueilta

Koulutukset on suunnattu metsätalouden alalla työssä oleville henkilöille, kuten metsäneuvojille, metsäkoneenkuljettajille, metsäkoneyrittäjille tai muille metsäasiantuntijoille hankinnan osa-alueesta riippuen. Lisätietoja metsäalan koulutuksista Elise Hovi, 044 455 7590, elise.hovi(at)winnova.fi

Avoimet JOTPA-koulutushaut WinNovassa

Lisätietoja Työelämäpalveluissa

Ajankohtaista #Jotpa