Siirry sisältöön

Kehittämishankkeet

WinNovan kolme opiskelijaa paiskaa kättä yhteistyön merkiksi.

WinNovan hanketoiminta perustuu organisaation strategiaan. Hankkeiden tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa WinNovan henkilöstön osaamista, oppimisympäristöjä, työelämä- ja sidosryhmäyhteistyötä ja koulutustarjontaa. WinNovan hanketoiminta muodostuu kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista, joita toteutetaan pääsääntöisesti ulkoisella rahoituksella. Verkostohankkeissa WinNovan yhteistyökumppanina on yli 100 organisaatiota. Kehittämistoimintaan saatu rahoitus oli vuonna 2023 noin 1,4 miljoonaa euroa.


Digitalisaatio

Digikulta

Hankkeen päätavoitteena on kulttuuri-​ ja tapahtuma-​alan toimijoiden digitaalisen osaamisen parantaminen.

Digisurvival logo

Digisurvival

Päätavoitteena on digitaalisten etäopiskeluvalmiuksien ja opintojen monimuotoisuuden kehittäminen.


Työelämä ja verkostot

Seaside Campus logo

Seaside Campus

Tavoitteena on luoda meriteollisuuden osaamiskeskittymä, joka pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen, monipuolisiin jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksiin ja ketteriin yhteistyöverkostoihin.

Sata uraa ammatillisesta!

Sata uraa ammatillisesta! -​hanke kokoaa uudenlaisia työelämän verkostoja ammatillisen toisen asteen koulutuksen vahvistamiseksi, työelämävastaavuuden parantamiseksi sekä opiskelijoiden työmarkkinoille siirtymisen tukemiseksi.

Välitä! – Visa omtanke!

Välitä! on valtakunnallinen koordinaatiohanke ja vertaiskehittämisen yhteisö, joka kokoaa yhdeksän alueellista ja valtakunnallista sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta kehittävää hanketta yhteen.


Oppiminen, opetus ja ohjaus

OLO-hankkeen palvelupolku

OLO-hankkeella laatua ohjaukseen

23 oppilaitoksen verkostossa selkeytimme ohjauspolun toimijoiden rooleja, vahvistimme ohjausosaamista ja ohjaustoimijoiden välistä yhteistyötä.

VALO-hankkeen pääkohdat

VALO – Valtakunnallista laatua ohjaukseen

Koordinoi laajaa ohjauksen kehittämisen ja laadun parantamisen kokonaisuutta, joka on osa Oikeus osata –ohjelmaa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-​arvon kehittämiseksi.

Tervetuloa Hygge-kouluun. Koulu sisältää aulan, luokat ja kirjaston.

HyGGe

HyGGe-​koulussa opitaan, miten hyvinvointiteknologialla voidaan tukea eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden elämänhallintaa, arkea tai viihtymistä.


Kansainvälisyys

GENUINE Digi logo

GENUINE Digi

The aim of the project is to develop together a better pedagogical way of conducting distance learning and e-​learning.

Marketing through Europe

The objective of the project is to develop a flexible training programme and curriculum for business, administration, commerce and management field of upper secondary VET.