Siirry sisältöön

Mediatiedote 7.4.2020 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova välttää laajamittaiset yt-neuvottelut

Ammatilliset oppilaitokset ovat nyt tilanteessa, jossa kaikille työntekijöille ei kyetä enää tarjoamaan työtä. Yhteistoimintamenettely saattaa johtaa koko- tai osa-aikaisiin lomautuksiin. Neuvottelut koskevat n. 25-30 henkilöä, jotka toimivat hallinnon ja koulutuspalvelujen tukitehtävissä.

Maan hallitus on jatkanut koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan etäopiskeluna, ja oppilaitoksessa tapahtuva lähiopetus on pääsääntöisesti keskeytetty. Myös työelämässä tapahtuva oppiminen on monilla työpaikoilla keskeytynyt.

Rajoitusten jatkamista myös 13.5. eteenpäin valmistellaan. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että etäopetusjärjestelyt tulevat kestämään koko meneillään olevan lukukauden ajan. Ammatilliset oppilaitokset ovat nyt tilanteessa, jossa kaikille työntekijöille ei kyetä enää tarjoamaan työtä.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on vallitsevassa tilanteessa päättänyt käynnistää yt-menettelyn. Neuvottelut koskevat n. 25-30 henkilöä, jotka toimivat hallinnon ja koulutuspalvelujen tukitehtävissä. Yhteistoimintamenettely saattaa johtaa koko- tai osa-aikaisiin lomautuksiin. Toimenpiteistä päätetään yt-neuvottelujen päätyttyä.

”Etäopetukseen siirtyminen on aiheuttanut muutoksia kaikkien winnovalaisten työhön. Opettajat
ja muu henkilöstö ovat joustaneet kiitettävästi ja ottaneet käyttöön uusia sähköisiä työvälineitä ja -tapoja. Pandemia on kuitenkin vähentänyt osittain voimakkaastikin tukipalveluissa työskentelevän henkilöstön työmäärää. Poikkeusjärjestelyjen jatkuessa etäopetus tulee todennäköisesti kestämään koko meneillään olevan lukukauden ajan. Kaikille työntekijöille ei näin ollen enää välttämättä kyetä tarjoamaan korvaavaa työtä. Kiitos pitkäjänteisten yhtiön taloutta tukevien toimenpiteiden, voimme välttää laajamittaiset lomautus- tai irtisanomismenettelyt ja näin varmistaa koulutuksen laadun edelleen kehittämisen. Emme halunneet lähteä soveltamaan työsopimuslain sallimaa palkanmaksun keskeyttämistä poikkeustilanteessa vaan valitsimme henkilöstöä osallistavan neuvottelumenettelyn”, kertoo toimitusjohtaja Lasse Schultz.

Lisätiedot
Toimitusjohtaja
Lasse Schultz
p. 044 455 7301