Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Hakeutuminen
Työvoimakoulutus
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-
TE-palvelut

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta, etä- ja verkkotyöskentelyä sekä työpaikalla tapahtuvia oppimisjaksoja.

Kohderyhmä

Koulutus on työvoimakoulutusta, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat 20 vuotta täyttäneet TE-toimiston työnhakijat, jotka ovat motivoituneet kouluttautumaan ja työllistymään hoitoalalle. Ammattiin soveltuvalla tulee olla hyvä terveydentila.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osp. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa.

Sisältö

Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala: Valittavana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

– Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa: Kuntoutujan kotiympäristö, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelutalot- ja keskukset, kylpylät, terveyskeskusten vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt, muistisairaiden yksiköt, vanhainkodit ja sairaalat sekä erilaiset kolmannen sektorin työpaikat.

Kaikille pakollisina tutkinnon osina on Asiakkaan kohtaaminen ohjaaminen, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen ja Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella

Yhteiset tutkinnon osat ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Lisäksi osaamisalaan kuuluu kaksi valinnaista tutkinnon osaa,  yhteensä 30 osp. Valinnaisia voidaan tunnustaa myös esim. toisesta ammatillisesta tutkinnosta. Näistä huomioidaan osaamisen tunnustamisena aikaisemmat suoritukset todistusten perusteella.

Lähihoitajan tutkintoon sisältyy työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan avohoito- ja laitosyksiköissä. Mikäli opintoihin tai työssäoppimiseen sisältyy työskentelyä alaikäisten parissa, on lähihoitajaopiskelijan esitettävä rikostaustaote.

Koulutus toteutetaan opiskelijan kanssa laadittavan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Valintaperusteet

Ammattiin soveltuvalla tulee olla hyvä terveydentila.

Tiedoksi terveystilavaatimukset ja rokotteet:

https://www.winnova.fi/koulutukset/hakeminen/valintaperusteet/terveydentilavaatimukset

Mikäli opintoihin tai työpaikoilla oppimiseen sisältyy työskentelyä alaikäisten parissa, on lähihoitajaopiskelijan esitettävä rikostaustaote.

Hakijan tulee saada soveltuvuustestistä hyväksytty tulos.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisätietoja

Koulutushaku, koulutusajan etuudet:

– Satakunnan TE-toimisto, Hannele Seppä

– TE-toimiston koulutusneuvonta: 0295 020 702

koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Hakeutuminen

TE-toimisto valitsee hakijat, jotka ohjataan soveltuvuuskokeeseen. Koe on hakijalle maksuton. Soveltuvuuskoe on pakollinen ja se järjestään keskiviikkona 26.6.2024 klo 10, osoitteesa Tiedepuisto 3. Se sisältää kirjallisen osion ja psykologin haastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan kielitaitokokeeseen. Tutkinnon kielitaitotaso vaatimus on B1.2.

Esivalinta koulutukseen tehdään 10.6 Haastattelut pidetään 19-20.6.2024. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen jälkeen.

Hakeutuminen koulutukseen tapahtuu TE-toimiston sivuilla tämän linkin kautta:Haussa oleva työvoimakoulutus – Haku hakutekijöillä (te-palvelut.fi)

Yhteyshenkilöt