Siirry sisältöön

Uusi kumppanuussopimus kehittää WinNovan ja Euran Perusturvapalveluiden yhteistyötä

WinNova ja Euran Perusturvapalvelut ovat allekirjoittaneet 26.9.2019 kumppanuussopimuksen, joka on ensimmäinen nykymuotoinen palvelualoja koskeva sopimus. Sopimuksella kehitetään suunnitelmallista yhteistyötä eteenpäin.

Kumppanuussopimustoiminnalla pyritään palvelemaan työelämää entistä paremmin ja tulla samalla tietoisemmaksi yritysten tarpeista ja olla oppilaitoksena enemmän kiinni työelämän muutoksissa.

Euran Perusturvapalveluiden ja WinNovan välisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää koulutuksen työelämälähtöisyyttä, kehittää uusia toimintamalleja sekä varmistaa työelämän osaamisvaatimusten huomioon ottaminen opetuksessa ja osaavan työvoiman saatavuudessa.

”Sopimuksen avulla Euran Perusturvapalveluiden henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen pystytään suunnitelmallisesti kohdentamaan entistä paremmin heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti”, kertoo työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju WinNovasta.

”Kumppanuussopimuksella pyritään pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön monialaisesti Win-Win -periaatteella. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää molempien osapuolten sitoutumista edistää tämän kumppanuussopimuksen puitteissa yhdessä määriteltyjä tavoitteita ja toimenpiteitä”, kuvailee Euran perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää sopimuksen tavoitteita.

Kumppanuussopimuksessa käydään kumppanuuteen liittyvät mahdollisuudet ja tarpeet läpi ja sovitaan yhteistyömuodoista, joihin osapuolet yhteisesti sitoutuvat. Yhteistyötä ohjaamaan ja kehittämään tullaan perustamaan ohjausryhmä ja työryhmä, joiden tehtävänä on jatkossa varmistaa, että kumppanuuteen liittyvät asiat hoidetaan laadukkaasti ja suunnitellusti.

Kumppanuussopimus näkyy myös suoraan WinNovan oppilaitoksen toiminnassa, kun Euran Perusturvapalveluilla on mahdollisuus olla mukana edistämässä oppimista tarjoamalla muun muassa puhujavierailuja sekä luento-asiantuntijuutta.

Euran Perusturvapalveluiden ja WinNovan kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuudessa skoolattiin tulevalle yhteistyölle.

WinNovasta kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuuteen osallistuivat työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju (vas.), palveluvastaava Lena Girs, koulutuspäällikkö Teija Tiirikka ja palveluvastaava Leena Palenius sekä Euran Perusturvapalveluista perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää.