Siirry sisältöön

Tilauspalvelut

Työyhteisön kehittämisen banneri, kuvassa hymyilevä kynä sekä opetustilanne neuvotteluhuoneessa.

Tarjoamme työnantajille erilaisia asiantuntijapalveluita työhyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin tueksi. Palvelutarjontaamme sisältyvät mm.

Tutustu palveluihimme

Osaamisen kartoitus-​ ja kehittämispalvelut

Osaamisen kehittämispalvelut

Osaamisen kehittämisen asiantuntijapalveluita työyhteisönne pystyy hyödyntämään kaikessa henkilöstönne kehittämiseen liittyvässä toiminnassa. Palvelumme kattavat mm. rekrytointiin, perehdyttämiseen, kehityskeskusteluihin, osaamiskartoituksiin, koulutussuunnitteluun, koulutusten hallintaan sekä osaamisen johtamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Osaamiskartoitukset

Työyhteisöjen keskeisin menestystekijä on henkilöstön osaaminen ja sen jatkuva tavoitteellinen kehittäminen. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus niin yritysten kuin julkisyhteisöjen osaamistarpeiden analysoinneista ja osaamiskartoituksista sekä koulutus-​​ ja kehittämisohjelmien laadinnasta. Työyhteisöjen osaamisen kehittämispalvelut käynnistetään työyhteisön ja WinNovan asiantuntijoiden yhteisellä suunnittelutilaisuudella, jossa määritellään tarpeenne ja tavoitteenne, sekä sovitaan juuri Teille soveltuvasta kehittämisohjelmasta.

Koulutussuunnittelulla organisaatiosi vahvistaa kilpailukykyä! (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan)

Työnohjauspalvelumme tukemassa työpaikkasi hyvinvointia

Työnohjaajamme ovat valmiina olemaan mukana työyhteisönne työnohjauksellisten haasteiden käsittelyssä! Työyhteisön ilmapiiri on herkkä mittari, joka viestittää työyhteisön sisäisestä tilasta. Kun ilmapiiriin muodostuu säröjä, se ilmenee mm. uupumuksena, muutosvastarintana, työmotivaation puutteena, yhteistyökyvyttömyytenä ja johtajuuskriisinä. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden käydä läpi vaikeita työtilanteita ja purkaa mieltä askarruttavia asioita. Työnohjauksessa ohjattavien tavoitteet määritellään ohjattavien tilanteesta ja tarpeista lähtien. 

Työnohjaajamme ovat työnohjaajakoulutuksen suorittaneita, kokeneita alansa ammattilaisia. Koulutetut työnohjaajat ja johdon työnohjaajat ovat käytettävissäsi Satakunnan ja Varsinais-​​Suomen sekä Länsi-​​Pirkanmaan alueella sekä yksilö-​​ että ryhmätyönohjauksissa. Kysy tarvittaessa myös kriisityönohjausta ja debriefing-​​palveluitamme. Mahdollisuus myös koko työyhteisön työnohjaukseen.

Pyydä tarjous!
160-250 €/h + alv 24 %

Työnohjaajarekisteri (2022)(avautuu uuteen ikkunaan)